Điện Biên bắn pháo hoa mừng Xuân Giáp Thìn tại 3 điểm

20:56 - Thứ Tư, 10/01/2024 Lượt xem: 13092 In bài viết

ĐBP - Để nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong tỉnh, tạo không khí phấn khởi, tự hào, vui tươi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, vào thời điểm giao thừa, tỉnh Điện Biên tổ chức bắn pháo hoa tại TP. Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Tuần Giáo. Thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, là loại pháo nổ tầm thấp.

Tại TP. Điện Biên Phủ sẽ bắn pháo hoa tầm thấp, loại 120 dàn ở khu vực bờ hồ Tỉnh ủy (phường Mường Thanh). Tại 2 huyện: Mường Ảng và Tuần Giáo, UBND tỉnh giao các huyện lựa chọn địa điểm, xác định thời gian bắn phù hợp và đảm bảo an toàn, hiệu quả với chủng loại pháo nổ tầm thấp, loại 60 giàn.

Để hoạt động bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND TP. Điện Biên Phủ, UBND các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo và các đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bắn pháo hoa; thống nhất lựa chọn vị trí bắn pháo hoa cụ thể với các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. Xây dựng dự toán kinh phí, kịch bản, đặt mua và hiệp đồng vận chuyển, bảo quản an toàn, tổ chức lực lượng bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do Bộ CHQS tỉnh lập, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đêm giao thừa tại các huyện, thị xã, thành phố. Riêng tại địa bàn TP. Điện Biên Phủ, Sở thống nhất các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chương trình bắn pháo hoa. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng bảo vệ an toàn cho các hoạt động đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh và địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tại TP. Điện Biên Phủ. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền về các hoạt động Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và đêm giao thừa. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ đêm giao thừa và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

 Công ty Điện lực Điện Biên xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí nguồn điện ổn định phục vụ các địa điểm tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn toàn tỉnh; cử cán bộ kỹ thuật thường trực tại các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ đêm giao thừa phục vụ nhân dân trên địa bàn và chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh, trật tự. Riêng UBND TP. Điện Biên Phủ, UBND các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại địa bàn đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng thời gian quy định.

Về kinh phí thực hiện, tại TP. Điện Biên Phủ do tỉnh đảm bảo từ nguồn xã hội hóa; tại các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo giao các huyện có trách nhiệm đảm bảo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 “Mừng Đảng, mừng xuân” sẽ góp phần tạo khí thế chào đón năm mới; khích lệ toàn dân tiếp tục tích cực tham gia lao động sản xuất, hăng say hoạt động sáng tạo, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

P.V (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top