Sẽ có hơn 10 thông tư hướng dẫn triển khai chính sách tiền lương mới từ 1-7-2024

06:16 - Chủ Nhật, 03/03/2024 Lượt xem: 3428 In bài viết

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2-3, bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ đã thông tin về tiến độ hoàn thành các văn bản liên quan đến triển khai chính sách tiền lương từ 1-7-2024 và Đề án xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương.

Bà Nguyễn Bích Thu, Quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ trả lời tại họp báo.

Bà Thu cho biết, thực hiện nghị quyết của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31-1-2024 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Trong kế hoạch này đã phân công rõ nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt nhất Quyết định và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương Nhà nước. Đồng thời, chủ trì tham mưu xây dựng các tờ trình báo cáo Bộ Chính trị các nội dung cụ thể về chế độ tiền lương mới. Đánh giá tác động khi cải cách chính sách tiền lương đối với chính sách bảo hiểm xã hội, ưu đãi trợ cấp, người có công, trợ cấp xã hội.

Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng Nghị định trình Chính phủ ban hành Nghị định tiền lương mới với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Từ các năm sau, sẽ xây dựng Nghị định điều chỉnh chế độ tiền lương; phối hợp các cơ quan liên quan, cùng với các cơ quan ban Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng văn bản quy phạm triển khai chính sách tiền lương mới.

“Hiện nay, về nhiệm vụ xây dựng tờ trình, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến sẽ là cơ sở để các cơ quan ban hành văn bản triển khai thực hiện”, bà Nguyễn Bích Thu thông tin.

Cụ thể, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Quốc hội sẽ có Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, tòa án, viện kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước. Bên Đảng sẽ có quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức, viên chức của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.

“Về tiến độ, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị thì các cơ quan sẽ ban hành các văn bản, đồng thời sẽ có hơn 10 thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương mới”, bà Nguyễn Bích Thu cho biết.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top