Phản biện dự thảo quy định định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ

16:53 - Thứ Ba, 02/04/2024 Lượt xem: 3913 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 2/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết “Quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh”. Tham gia phản biện có đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Sở KH&CN, Hội Luật gia tỉnh và một số cá nhân…

Đại biểu dự hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự thảo Nghị quyết gồm 8 điều. Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Nội dung cơ bản của Nghị quyết quy định định mức dự toán chi thù lao tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ KH&CN; dự toán chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; chi hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí trong nước, hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động nghiên cứu; dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu… Đồng thời, quy định một số định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN, gồm: Chi hoạt động của các hội đồng tư vấn KH&CN; chi hoạt động của tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN; định mức xây dựng dự toán chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập; chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông; chi công tác kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ  KH&CN…

Lãnh đạo Hội Luật gia tham gia ý kiến phản biện tại hội nghị.

Phản biện tại hội nghị, đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung của dự thảo Nghị quyết và tập trung trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: thể thức, câu từ, tiêu đề của dự thảo Nghị quyết; sự cần thiết ban hành văn bản, cơ sở pháp lý, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng, nơi nhận; bổ sung mức chi thù lao đối với các chức danh và nhóm chức danh khác. Đại diện Sở Tài chính (cơ quan chủ trì soạn thảo) trao đổi làm rõ một số ý kiến của các đại biểu, những ý kiến chưa được giải đáp tại hội nghị đơn vị xin tổng hợp tiếp thu.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật tỉnh tham gia ý kiến phản biện tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự tham gia góp ý của các đại biểu, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top