Hàng trăm phòng xét nghiệm chưa đảm bảo an toàn, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra ngay

08:36 - Thứ Sáu, 07/07/2023 Lượt xem: 5705 In bài viết

Cả nước hiện có trên 3.300 phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh, vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm nhưng chỉ có gần 3.100 phòng xét nghiệm đã thực hiện việc tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và cấp II.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc triển khai quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

Bộ Y tế nêu rõ, qua báo cáo từ 58/63 tỉnh, thành phố trong cả nước hiện có trên 3.300 phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh, vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm nhưng chỉ có gần 3.100 phòng xét nghiệm đã thực hiện việc tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và cấp II.

Cùng với đó, cả nước có 6 phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp III đã được cấp giấy chứng nhận và đang hoạt động. Nhưng có phòng xét nghiệm Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III đã hết hiệu lực, chưa được cấp lại do chậm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các phòng xét nghiệm vi sinh vật.

Để chấn chỉnh hoạt động bảo đảm an toàn sinh học theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các địa phương khẩn trương rà soát các cơ sở có phòng xét nghiệm vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người, các mẫu bệnh phẩm có khả năng chứa vi sinh vật nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người trên địa bàn quản lý; đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở có phòng xét nghiệm thực hiện tự công bố trước khi hoạt động, đăng tải danh sách cơ sở đã công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên trang thông tin điện tử của sở y tế theo quy định pháp luật.

Đồng thời tiếp tục kiểm tra, thanh tra cơ sở xét nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học hoặc đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên địa bàn quản lý tối thiểu 3 năm/lần; tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo quy định về an toàn sinh học.

Bộ Y tế cũng đề nghị sở y tế các địa phương nhắc nhở, đôn đốc các cơ sở có phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận về an toàn sinh học cấp III, hạn chế việc giấy chứng nhận của cơ sở hết hiệu lực và phải tạm dừng hoạt động.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top