Bố trí ngân sách mua vaccine để tiêm chủng mở rộng

10:36 - Thứ Ba, 11/07/2023 Lượt xem: 3481 In bài viết

Ngày 10-7, Chính phủ ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP về việc bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Chính phủ quyết nghị năm 2023, ngân sách trung ương tiếp tục bố trí cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho tất cả các địa phương trên toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương. Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, xác định nhu cầu vaccine theo từng chủng loại, cơ cấu vaccine cần thiết, danh mục, lộ trình tiếp nhận từng loại vaccine đảm bảo lộ trình tăng số lượng vaccine trong tiêm chủng mở rộng thống nhất trong toàn quốc để làm cơ sở xác định nhu cầu, bố trí kinh phí; quản lý và sử dụng vaccine theo quy định.

Căn cứ kế hoạch, nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của UBND các tỉnh thành, Bộ Y tế xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo vaccine tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 gửi Bộ Tài chính trước ngày 15-7 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế thực hiện. Trong tháng 7, Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Chính phủ giao UBND các tỉnh thành căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát, báo cáo nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023 gửi Bộ Y tế trước ngày 12-7 để tổng hợp.

Trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ, nhu cầu kinh phí mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Y tế báo cáo, Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thời gian trình trước ngày 20-7.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top