Quân khu II triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

13:59 - Thứ Tư, 05/01/2022 Lượt xem: 6106 In bài viết

ĐBP - Ngày 5/1, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác GDQPAN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu chủ trì hội nghị. Đại tá Ngô Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quân khu đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc và triển khai đồng bộ hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước về GDQP&AN; quá trình tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQPAN) cho các đối tượng được phối hợp chặt chẽ, tích cực. Các thành viên của Hội đồng chủ động làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn, hướng dẫn, đạt được kết quả khá toàn diện. Công tác GDQP&AN đã đạt mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý Nhà nước về QPAN cho cán bộ; giáo dục cho công dân về KTQPAN để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác thực hiện nhiệm vụ QPAN, bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, tỉnh Điện Biên có 5.986 lượt cán bộ trong cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; sĩ quan, đảng viên trong quân đội và công an được bồi dưỡng KTQPAN (đạt 94,6% kế hoạch). Năm học 2021-2021, toàn tỉnh có hơn 20.307 học sinh, sinh viên của 33 trường THPT, phổ thông DTNT-THPT và 4 trường cao đẳng được học GDQP&AN. Đội ngũ giáo viên GDQP&AN tại các nhà trường được quan tâm, tham gia tập huấn theo chương trình của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo. Công tác phổ biến KTQPAN toàn dân được các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú phù hợp với từng đối tượng. Thông qua học tập, bồi dưỡng KTQPAN làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương và các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố QPAN, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Kết luận hội nghị Thiếu tướng Phạm Hồng Chương biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác GDQP&AN trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các thành viên Hội đồng quân khu, các đơn vị thường trực trong năm 2022 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng GDQ&AN các địa phương tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu: Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà trường nắm chắc số lượng và phân loại đối tượng làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng KTQPAN năm 2022; tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp; quan tâm, đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ QPAN; chú trọng xây dựng cơ sở, vật chất, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đưa công tác GDQP&AN ngày càng phát triển, có chiều sâu vững chắc…

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top