Tiếp thu, cụ thể hóa tinh thần của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021

18:44 - Thứ Ba, 18/01/2022 Lượt xem: 7540 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (18/1), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực, chỉ đạo toàn ngành cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Ngành đã triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, ngành; trọng tâm là công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai gắn với Phong trào “Xây dựng nông thôn mới” đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm, nhận thức của người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc và khai thác hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Linh hoạt tổ chức các giải thi đấu thể thao, nhất là Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn và các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân phù hợp với tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Hoạt động du lịch đã tích cực triển khai các hoạt động khảo sát điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tại tỉnh; tổ chức sản xuất các ấn phẩm phục vụ du lịch; từng bước chuyển đổi số trong hoạt động du lịch để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đề ra 5 mục tiêu trọng tâm, 4 giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể của ngành trên 3 lĩnh vực chính.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp thu, cụ thể hóa tinh thần của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì và phát triển mạnh phong trào TDTT quần chúng; thực hiện đào tạo vận động viên năng khiếu TDTT và huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, đẩy mạnh, phát triển thể thao thành tích cao. Tổ chức các chương trình, sự kiện, chiến dịch xúc tiến, quảng bá du lịch có quy mô tại một số tỉnh, thành phố để đẩy mạnh thu hút khách du lịch…                       

Tại hội nghị, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương năm 2021. 39 tập thể và 140 cá nhân được Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top