Đảng dựng ngọn cờ

08:23 - Thứ Năm, 20/01/2022 Lượt xem: 4634 In bài viết

Kiên trung Đảng dựng ngọn cờ

Qua bao nhiêu những bến bờ gian lao

Theo dòng lịch sử tự hào

Chín hai năm ấy biết bao ân tình

Nghe lời của Đảng quang vinh

Toàn dân một dạ tòng chinh lên đường

Dẫu rằng gối tuyết nằm sương

Đầu rơi máu chảy sa trường quản chi

Non sông vẫy gọi một khi

Điệp trùng đội ngũ ta đi sẵn sàng.

 

Chín hai năm những trang vàng

Chín hai năm những huy hoàng mùa xuân...

Thúy Liễu
Bình luận
Back To Top