Nậm Pồ thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM

07:40 - Chủ Nhật, 16/07/2023 Lượt xem: 4185 In bài viết

ĐBP - Thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện biên giới Nậm Pồ đã tăng cường tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM, nhất là tiêu chí số 6 (thiết chế văn hóa) và tiêu chí số 16 (văn hóa). Qua đó, đáp ứng các nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tiếp cận thông tin ở từng khu dân cư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Nhân dân bản Nà Khuyết, xã Chà Cang tổ chức văn nghệ tại sân nhà văn hóa bản.

Thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM, huyện Nậm Pồ đã tăng cường tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM, nhất là vai trò của các thiết chế văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM. Ðối với tiêu chí số 6, về cơ sở vật chất văn hóa, huyện Nậm Pồ xác định đây là một trong những tiêu chí khó thực hiện. Bởi, để đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất từ huyện xuống các xã, thôn thì cần nguồn kinh phí lớn. Do đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, huyện Nậm Pồ đã tiến hành rà soát các thiết chế văn hóa từ huyện đến xã, thôn bản để có kế hoạch hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; quy hoạch diện tích đất để xây dựng cơ sở văn hóa, phục vụ đời sống nhân dân. Huyện cũng linh hoạt sử dụng các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn xã hội hóa để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao; đồng thời khơi gợi tinh thần đoàn kết, sự gắn bó, tích cực tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất xây dựng các thiết chế văn hóa từ cộng đồng dân cư, cá nhân.

Tới nay với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Nậm Pồ đang triển khai xây dựng Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện; toàn huyện hiện có 1 nhà tập luyện và thi đấu cầu lông với 4 sân đạt chuẩn theo quy định; 2 sân bóng chuyền ngoài trời. Hiện 15/15 xã có nhà văn hóa, sân bóng chuyền; 5/15 xã có nhà tập luyện môn cầu lông; 7/15 xã có sân bóng đá; 7/15 xã có thiết bị thể dục thể thao ngoài trời phục vụ cho trẻ em và người già. Các thôn bản hiện có 42 nhà văn hóa; 38 sân thể thao hoạt động quanh năm. Có thể khẳng định, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở huyện Nậm Pồ được đầu tư xây dựng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của nhân dân; đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị.

Bản Ðề Bua, xã Phìn Hồ là một trong nhiều bản của huyện Nậm Pồ chú trọng phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Năm 2020, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa bản. Ông Giàng Lao Tân, Trưởng bản Ðề Bua cho hay: “Có nhà văn hóa bà con trong bản ai cũng phấn khởi. Qua các hoạt động văn hóa, thể thao, người dân đoàn kết hơn, các hoạt động xã hội đều được triển khai dễ dàng, người dân luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động cộng đồng”.

Cùng với việc chú trọng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Nậm Pồ đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí về văn hóa. Huyện chỉ đạo các xã, thôn, bản tập trung phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động như: Xây dựng bản văn hóa, khu dân cư văn hóa; gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM.

Thực hiện nghiêm các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho người dân nông thôn. Nhờ đó, phong trào xây dựng đơn vị văn hóa, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng phát triển sâu rộng. Năm 2023, toàn huyện có 8.510 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt 106% so với kế hoạch giao, cuối năm ước đạt hơn 7.800 hộ; 106/121 bản đăng ký bản văn hóa, cuối năm ước đạt 79 bản.

Ông Phan Ngọc Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nậm Pồ khẳng định: Trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM, đặc biệt là tiêu chí số 6 và 16 đã và đang từng bước tạo dựng một diện mạo NTM văn hóa - văn minh - lành mạnh. Ðặc biệt, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn giàu bản sắc văn hóa.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top