Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

09:58 - Chủ Nhật, 23/07/2023 Lượt xem: 5145 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDÐKXDÐSVH) luôn được các cấp ủy, chính quyền, đơn vị triển khai thực hiện và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ tham gia vệ sinh, thu gom rác góp phần bảo vệ môi trường.

Ðể phong trào được triển khai thực hiện hiệu quả, ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân, hàng năm Ban Chỉ đạo phong trào TDÐKXDÐSVH tỉnh đều chủ động triển khai lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Ðồng thời, chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mục đích của phong trào, tiêu chuẩn để được công nhận các danh hiệu văn hóa… Hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực như: Tuyên truyền lưu động, qua hệ thống mặt trận tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng; các nền tảng mạng xã hội… Nhận thức của người dân trong việc thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được nâng cao và từng bước có sự chuyển biến tích cực.

Tại các địa phương, ban chỉ đạo thực hiện phong trào đã chủ động hướng dẫn các đơn vị triển khai hoạt động cụ thể, đăng ký các danh hiệu, giao chỉ tiêu cho các khu dân cư, đề ra các giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu đề ra. Ðáng chú ý, bám sát các nội dung của phong trào, các huyện, thị, thành phố đã nỗ lực triển khai các hoạt động giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo nhằm từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, việc quán triệt, tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự chuyển biến rõ rệt, hạn chế tình trạng vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, bất hòa tại cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.144/2.152 đám cưới được tổ chức đảm bảo lành mạnh, tiết kiệm; 1.034/1.038 đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh; các lễ hội đều được tổ chức tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục tập quán và truyền thống dân tộc. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã được các cấp, ngành quan tâm xây dựng đáp ứng một phần nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi thể thao của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hiện toàn tỉnh có 10/10 nhà văn hóa huyện (đạt 100%), 99/129 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn (đạt 76,7%); 744/1.445 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố (đạt 51,5%); 12 sân vận động, 124 sân bóng đá, 1 sân điền kinh, 9 sân tennis, 123 nhà tập luyện, 29 bể bơi, 445 sân bóng chuyền, 838 sân cầu lông…

Chú trọng nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; đảng bộ, chính quyền các cấp đã tập trung tuyên truyền nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước… Từ đó phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ngăn chặn và đẩy lùi những thói hư, tật xấu trái với thuần phong mỹ tục. Ðặc biệt, đẩy mạnh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều phong trào đã được triển khai sâu rộng thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 100.769/136.864 hộ đạt gia đình văn hóa (chiếm 73,6%); 1.162/1.445 thôn, bản, tổ dân phố văn hóa (chiếm 80,4%); 1.129//1.188 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (chiếm 95%); số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng (chiếm 32,5%)…

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng Phòng Quản lý văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh: Phong trào TDÐKXDÐSVH đã thực sự đi vào thực chất. Qua phong trào đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như hành động của cán bộ và nhân dân trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top