Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Điện Biên đã dựa trên sức mạnh mềm của văn hoá để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đặt ra

15:41 - Thứ Sáu, 11/08/2023 Lượt xem: 3976 In bài viết

Sáng 10.8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đã chủ trì buổi làm việc giữa Bộ VHTTDL và tỉnh Điện Biên.

Cùng dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; Phó Bí thư Thường trực tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng; lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng Bộ VHTTDL; lãnh đạo các Sở, đơn vị chức năng tỉnh Điện Biên.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

15/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu đề ra

Thông tin chung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIV của tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch tỉnh Vừ A Bằng cho hay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,33%/năm, tăng khá cao so với nhịp độ bình quân mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 (7,16%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 ước đạt 41.892,19 tỷ đồng, đạt 71,61% mục tiêu giai đoạn (dự kiến tổng chi ngân sách giai đoạn 2021-2025 là 41.561,08 tỷ đồng, đạt 70,68% mục tiêu giai đoạn).

Thương mại, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2021-2023 ước đạt 52.814,29 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 20,39%/năm, đạt 53,13% kế hoạch giai đoạn. Tổng vốn đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong giai đoạn là 10.768.081 triệu đồng, đạt 54,78% kế hoạch giai đoạn...

“Nhìn chung sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tỉnh Điện Biên đã có 15/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra”, Phó Chủ tịch tỉnh Vừ A Bằng thông tin.

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu.

Về lĩnh vực VHTTDL, tỉnh đã tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh trọng tâm là Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa...

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn được tổ chức thành công; đồng thời tại các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí sôi nổi, đậm nét văn hóa truyền thống các dân tộc; mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với tỉnh Điện Biên.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn phát biểu.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện rộng khắp gắn với phong trào “xây dựng nông thôn mới” đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được triển khai và nâng cao chất lượng.

Trong giai đoạn 2021-2023, cơ sở hạ tầng về văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, một số công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác, phát huy giá trị góp phần thu hút du lịch của tỉnh Điện Biên như: Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Bức tranh Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng;...

Phó Chủ tịch tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng báo cáo tại buổi làm việc.

Ngành du lịch có những chuyển biến tích cực, bước đầu đã hình thành, xây dựng thương hiệu du lịch Điện Biên, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch, công trình hạ tầng văn hóa phục vụ thu hút du lịch từng bước được quan tâm đầu tư phát triển, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự ước năm 2023, Điện Biên đón khoảng 931,5 nghìn lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 10 nghìn lượt; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.600 tỷ đồng. Tính chung trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh Điện Biên sẽ đón 2.086,5 nghìn lượt khách du lịch, trong đó 2.073,12 nghìn lượt khách nội địa đến Điện Biên và khoảng 13,380 nghìn lượt khách quốc tế...

Tỉnh đã dựa trên sức mạnh mềm của văn hoá để đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đặt ra 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, với chủ trương xây dựng môi trường văn hoá tại cơ sở, trong thời gian qua, Bộ VHTTDL đã làm việc với nhiều địa phương để phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ trưởng đánh giá, tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên đã cung cấp những thông tin quý giá về chặng đường hình thành và phát triển của tỉnh từ khi được thành lập cho tới nay, nhất là quãng thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

“Từ đó tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu cơ bản đã được hoàn thành. Có thể nói tỉnh đã thành công trong việc định vị được vị trí của mình trong mối tương quan với các tỉnh, thành khác. Dựa trên sức mạnh mềm là văn hoá, tỉnh đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đặt ra. Những con số cho thấy, tốc độ tăng trưởng của tỉnh cao hơn so với mức tăng trưởng chung, đời sống nhân dân được cải thiện; các điểm nóng liên quan đến quốc phòng, an ninh cơ bản được giải quyết rốt ráo, an ninh, chính trị được đảm bảo”, Bộ trưởng đánh giá.

Cũng theo Bộ trưởng, dù còn nhiều khó khăn và chưa được mạnh về kinh tế so với các tỉnh khác nhưng Điện Biên luôn đặt vai trò quan trọng của văn hoá trong việc phát huy sức mạnh mềm, nhất là việc triển khai 6 nhiệm vụ và bốn giải pháp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc. Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá nhằm đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hoá của Nhân dân; 19 dân tộc sống trên địa bàn tỉnh đã có sự giao thoa về văn hoá, biết phát huy giá trị văn hoá, đảm bảo sự thống nhất trong đa dạng trong đời sống văn hoá Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng cũng chia sẻ với tỉnh Điện Biên về những khó khăn do điều kiện về kinh tế, vị trí địa lý… nên nhiều tiềm năng chưa được phát huy thành thế mạnh. Đi sâu vào sự phát triển các lĩnh vực VHTTDL, Bộ trưởng cho rằng sẽ còn nhiều điều mà tỉnh cần phải phối hợp cùng các Bộ, ngành để phát huy.

“Trước hết muốn xây dựng văn hoá cần phải xây dựng con người, môi trường văn hoá, thiết chế văn hoá nhưng hiện tại tỉnh mới chỉ đảm bảo được các yêu cầu tối thiểu nên các thiết chế văn hoá còn nhiều khó khăn hoặc đầu tư xây dựng xong nhưng lại thiếu cơ chế để vận hành”, Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh. 

Nên ban hành Nghị quyết về phát triển văn hoá, con người Điện Biên

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng gợi mở về các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh. Ở lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng đánh giá Điện Biên đã dựa trên tiềm năng của văn hoá để phát triển du lịch. Dù khó khăn về phương tiện đi lại, giao thông cách trở nhưng con số khả quan trong 7 tháng đầu năm đã cho thấy tỉnh đã chỉ đạo, điều hành việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như chủ trương của Đảng, Nhà nước, chú ý phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Để thúc đẩy sự phát triển của du lịch, Điện Biên nên xây dựng các sản phẩm du lịch văn hoá đặc thù dựa trên kho tàng là các di tích lịch sử, cách mạng; phát triển loại hình du lịch thăm lại chiến trường xưa… “Nếu không có các sản phẩm du lịch đặc trưng thì Điện Biên không thể cạnh tranh được với các tỉnh, thành khác vì sản phẩm du lịch sẽ na ná nhau. Tỉnh cần xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với các di tích lịch sử, cách mạng, gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, thăm lại chiến trường xưa”, Bộ trưởng phát biểu.

Về thể thao, Bộ trưởng đánh giá, Điện Biên đã cung cấp nhiều VĐV cho các đội tuyển quốc gia. Bộ trưởng gợi mở, Điện Biên cần tiếp tục phát huy các môn thể thao thế mạnh, gắn với đặc trưng riêng, thực hiện tốt việc phát triển thể thao cho mọi người. Từ đó xây dựng lực lượng cho thể thao thành tích cao.

Về văn hoá, Bộ trưởng lưu ý ngay trong việc hoạch định chính sách phải chú ý đến vấn đề phát triển văn hoá trong kinh tế, kinh tế trong văn hoá. Tỉnh cũng nên nghiên cứu, xem xét để ban hành Nghị quyết về phát triển văn hoá, con người Điện Biên trong đó tìm được những đặc trưng cơ bản của con người Điện Biên để phát huy sức mạnh nguồn nhân lực vì con người là mục tiêu, động lực trong phát triển xã hội.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Điện Biên chú trọng hơn nữa việc xây dựng môi trường văn hoá cơ sở với những tiêu chí cơ bản về thôn, bản văn hoá, gia đình văn hoá; bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá của cộng đồng dân cư…

Về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ phối hợp cùng tỉnh tổ chức các hoạt động như tổ chức các Liên hoan, triển lãm, tuần phim, các giải đấu thể thao, báo cáo trình Chính phủ chủ trương tổ chức Năm du lịch quốc gia tại Điện Biên nhân 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Cảm ơn Bộ VHTTDL đã dành nhiều sự quan tâm cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung cũng như các lĩnh vực VHTTDL nói riêng, Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường mong muốn trong thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong việc phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Trần Quốc Cường cũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và cho biết tỉnh mong muốn, Bộ VHTTDL tiếp tục quan tâm, phối hợp với địa phương trong việc trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng để xây dựng thành các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương và phối hợp với tỉnh tổ chức các sự kiện trong chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên, tạo cú hích cho du lịch nói riêng và các lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung của địa phương phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đánh giá, với địa thế đặc biệt cùng các điểm đến là các di tích lịch sử, cách mạng, Điện Biên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước. Để thúc đẩy sự phát triển của du lịch địa phương, Thứ trưởng Việt cho rằng, Điện Biên cần tiếp tục chủ động phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương trong việc xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế, chủ động trong liên kết vùng, liên kết với các địa phương khác. Đánh giá cao những cố gắng của địa phương trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng như việc mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho rằng với những thế mạnh riêng có, cùng sự nỗ lực của toàn tỉnh, du lịch Điện Biên sẽ phát triển trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng ủng hộ đề xuất của tỉnh về việc xin đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên và gợi mở, tỉnh có thể khắc phục sự hạn chế về hệ thống khách sạn 4 sao bằng việc tận dụng, phát huy lợi thế của các homestay, nhà nghỉ trong cộng dồng dân cư để đón tiếp các du khách.

Theo baovanhoa.vn
Bình luận

Tin khác

Back To Top