Video

Nhận diện khó khăn để tháo gỡ

Thứ Bảy, 10/12/2022 17:17 Lượt xem: 11927 In bài viết

ĐBP - Lạc quan trước những chỉ số đã đạt được trong năm 2022, nhất là tốc độc tăng trưởng kinh tế của tỉnh, song tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV, nhiều đại biểu nhận định, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 của tỉnh. Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; từ đó, đưa ra những giải pháp căn cơ, khả thi là một trong những nội dung nổi bật tại kỳ họp này.

Phát triển trồng mới cây mắc ca đạt thấp; thu ngân sách từ nguồn đấu giá đất chưa đạt mục tiêu, kỳ vọng đề ra; tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư công còn chậm chưa đạt kế hoạch, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia; việc lập các quy hoạch còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu… là những tồn tại, hạn chế trong bức tranh kinh tế năm 2022 của tỉnh được đề cập nhiều tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV.

Phát huy trách nhiệm, trí tuệ trước cử tri, không chỉ nghiên cứu kỹ và thấu đáo các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, tại kỳ họp các đại biểu đã đi sâu phân tích về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên, chỉ ra điểm nghẽn cần khắc phục và đề xuất các giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị, người đứng đầu… để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới. 

Trên cơ sở nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong bức tranh kinh tế của tỉnh năm 2022, giúp các cấp, các ngành nắm bắt, điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc và đề ra các giải pháp phù hợp. Nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế đã được đề xuất, như: tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; nghiên cứu hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án trồng cây mắc ca…

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị trong việc tiếp thu các ý kiến trao đổi, thảo luận, chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh; trả lời cơ bản đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 16 nhóm chỉ tiêu cụ thể, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh đưa ra trình kỳ họp, thể hiện rõ quyết tâm của UBND tỉnh trong duy trì nhịp tăng trưởng và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ở mức cao nhất.

Phạm Quang – Thu Hằng

Back To Top