Video

Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển Đảng nơi biên giới

Thứ Năm, 02/02/2023 21:23 Lượt xem: 9001 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho đến từng đảng viên tại các đồn biên phòng luôn tích cực tham gia công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trên địa bàn biên giới. Qua đó đã góp phần quan trọng vào việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Dưới lá cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) diễn ra trong không khí trang nghiêm và đúng theo trình tự quy định của Điều lệ Đảng. Dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc, song Đảng bộ xã đã chủ động phân công cán bộ phụ trách bản để phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động, bồi dưỡng quần chúng tích cực. Đặc biệt là có sự tham gia tích cực của các cán bộ biên phòng tăng cường xã cũng như đảng viên đồn biên phòng cùng sinh hoạt ở chi bộ cơ sở; phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới đã góp phần quan trọng vào công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Và sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên đã tích cực tham mưu cho chi bộ trong phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết và triển khai thực hiện kế hoạch của cấp trên về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến nay, Đảng bộ xã Phìn Hồ có 13 chi bộ, 151 đảng viên. Riêng năm 2022, xã đã kết nạp được 17 đảng viên mới. Để đạt được những kết quả nổi bật đó, Đảng bộ, chính quyền xã đã làm khá tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng đào tạo hướng dẫn cho quần chúng ưu tú đảm bảo điều kiện vào Đảng, nhất là tập trung vào lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và những nơi ít đảng viên, nơi nhiều năm chưa kết nạp được đảng viên. Điều đó còn khẳng định sự nỗ lực của mỗi đảng viên trên địa bàn trong công tác phát triển Đảng.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự của người đảng viên, song ở trên địa bàn biên giới không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của những “người lính mang quân hàm xanh”. Bởi các anh cũng rất nỗ lực để “3 bám, 4 cùng”, trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương, nhất là ở các bản, cụm dân cư giáp biên giới để phát hiện những nhân tố điển hình bồi dưỡng kết nạp Đảng. Hơn nữa, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn thực hiện chủ trương phân công đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt ở chi bộ các thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới nhằm xây dựng cơ sở chính trị ở khu vực biên giới vững mạnh. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động 29 đồng chí cán bộ tăng cường xã giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, phân công đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 83/83 chi bộ thôn, bản và phân công 387 đảng viên phụ trách 697 hộ gia đình. Các đảng viên ở các đồn biên phòng đã làm tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời giúp các địa phương khu vực biên giới thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm 2022, các đồn biên phòng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mới 16 chi bộ; bồi dưỡng kết nạp 245 đảng viên, củng cố 349 tổ chức Đảng, 43 các tổ chức chính trị - xã hội. Việc tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và làm tốt công tác phát triển Đảng ở khu vực biên giới đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đồng thời xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.

Quang Hưng

Back To Top