Video

Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội được đề xuất

Thứ Sáu, 14/07/2023 17:45 Lượt xem: 8140 In bài viết

ĐBP - Trong ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã đề cập đến những nội dung và vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các nội dung đều được cử tri quan tâm và trên cơ sở đó đại biểu cũng đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm.

Một trong những vấn đề đại biểu đề cập là việc phát triển các dự án trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các nhà đầu tư trồng mắc ca đã tổ chức đo đạc quy chủ được 2.096ha đất trong vùng thực hiện dự án, đạt tỷ lệ 27% so với quy mô đầu tư. Diện tích cây mắc ca trồng mới dự ước đến hết tháng 6/2023 đạt 317ha (tăng 282,4ha so với cùng kỳ năm trước); nâng tổng diện tích mắc ca đã trồng lên 5.092,96ha. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các dự án mắc ca vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc liên quan đến năng lực của nhà đầu tư, sự đồng thuận của người dân và việc sử dụng đất tại cơ sở. Mặc dù thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã tích cực rà soát lại các diện tích nhà đầu tư có chủ trương đầu tư nhưng chưa lập quyết định, song để các dự án sớm triển khai, phát huy hiệu quả, đại biểu HĐND tỉnh cũng đề xuất nhiều giải pháp thiết thực.

Các đại biểu cũng quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đến tháng 6/2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 5.835 lao động, đạt 64,12%KH, tăng 7,24% so với cùng kỳ năm trước. Dù kết quả trên khá khả quan nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế; bởi công tác đào tạo nghề hiện tập trung nhiều vào việc đào tạo sơ cấp nên hiệu quả sau đào tạo chưa cao. Thậm chí nhiều lao động đã được đào tạo nghề nhưng vẫn không tìm kiếm được việc làm, chưa áp dụng được vào thực tế. Đặc biệt là việc giải ngân vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân còn chậm. Vì lẽ đó, tại kỳ họp này, đại biểu đã tập trung đề ra một số giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Về phát triển du lịch, đầu năm 2023, tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng chỉ ra việc “giữ chân” du khách khi đến tỉnh Điện Biên và ở lại lâu hơn còn nhiều hạn chế. Dự báo, tình hình du lịch 6 tháng cuối năm sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; trong đó có việc sân bay Điện Biên Phủ đang được nâng cấp, sửa chữa, chưa mở cửa trở lại. Để ngành Du lịch tiếp tục thu hút đầu tư, đem lại mức tăng trưởng cao, đóng góp nhiều hơn nữa vào thu ngân sách trên địa bàn, đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp với UBND tỉnh.

Để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra, tỉnh Điện Biên tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung quản lý tốt về quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững và thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời thảo luận và quyết định các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, sát thực tiễn và có tính khả thi cao, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện các mục tiêu của tỉnh trong năm 2023. Chính vì vậy, các ý kiến phát biểu đề xuất một số giải pháp của đại biểu HĐND tại kỳ họp này là cơ sở xem xét, điều chỉnh các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; qua đó thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023; tạo tiền đề hướng đến hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 2021 - 2025.

Phạm Quang

Back To Top