Video

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đồng hành với sự phát triển của địa phương

Thứ Sáu, 06/10/2023 08:22 Lượt xem: 11733 In bài viết

ĐBP - 5 năm qua (2018-2023) là giai đoạn cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với vai trò, trách nhiệm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn và trở thành “cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Thông qua hiệp hội, nhiều ý kiến, kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp đã được tỉnh lắng nghe, tiếp nhận và chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Xây nhà tình nghĩa, tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao... là một trong những hoạt động an sinh xã hội được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện hàng năm. Với vai trò là đầu mối, tập hợp các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tuyên truyền các hội viên nâng cao tinh thần trách nhiệm với xã hội và đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các chương trình, chính sách về an sinh. 5 năm qua, Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên đã tổ chức trao tặng gần 30.000 áo ấm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa; tặng gần 7.000 suất quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi... Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp hội viên hỗ trợ xây dựng 03 nhà văn hóa xã, phường; 05 phòng họp và 12 nhà tình nghĩa.... Những việc làm thiết thực đó đã góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, tạo phong trào sâu rộng trong khối doanh nghiệp.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những năm gần đây, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng gặp nhiều biến động. Trước thực trạng đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với sự chung tay đó, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua dịch bệnh, tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Sau 1 nhiệm kỳ đi vào hoạt động với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng Hiệp hội vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành. Qua đó, Hiệp hội đã khẳng định vai trò, vị trí đối với sự phát triển chung về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn được các cấp, các ngành đánh giá ghi nhận là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp nằm trong nhóm dẫn đầu về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Với vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền, Hiệp hội thường xuyên trao đổi, chia sẻ với các doanh nghiệp về khó khăn và vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở đó, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính hay trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng cơ bản, vấn đề phát triển doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng... 

Để tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh, Ban Chấp hành Hiệp hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên; đồng thời tổ chức các cuộc khảo sát thực địa, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, đến nay, Hiệp hội đã củng cố công tác tổ chức, vận động kết nạp nhiều hội viên mới, nâng tổng số doanh nghiệp hội viên lên thành 02 tổ chức hội trực thuộc và 135 hội viên chính thức. Dựa trên những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục phát triển hội viên song hành với tăng cường lợi ích để hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả và có sức thu hút các thành viên tham gia.

Một nhiệm kỳ trôi qua là khoảng thời gian không dài, song Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy được vai trò là tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Với phương hướng “Xây dựng tổ chức Hiệp hội thực sự vững mạnh, năng động, sáng tạo trong các hoạt động, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp”, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới tổ chức, quản lý và điều hành để đóng góp ngày càng nhiều vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phạm Quang

Back To Top