Thảo luận, quyết định những chính sách đúng đắn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 (*)

08:50 - Thứ Năm, 07/07/2022 Lượt xem: 4901 In bài viết

(Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XV của Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương)

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Phạm Quang

…Hôm nay, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Tám, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và quý vị đại biểu về tham dự kỳ họp. Trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã quan tâm, theo dõi kỳ họp qua sóng phát thanh, truyền hình tỉnh. Chúc các quý vị đại biểu và cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thứ Tám, HDND tỉnh thành công tốt đẹp!

6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có những thời điểm diễn biến phức tạp; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự điều hành chủ động, tích cực của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong tỉnh; sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,81%. Hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng có ý nghĩa, đã tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách, góp phần quảng bá, tạo sức hút cho nhà đầu tư và khách du lịch đến với Điện Biên. Số lượng khách du lịch tăng mạnh trong quý II, cho thấy hoạt động du lịch có dấu hiệu phục hồi tích cực. Công tác phòng chống dịch Covid-19 an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Tuy nhiên, một số ngành, lĩnh vực kinh tế tốc độ phục hồi tăng trưởng chưa đạt kịch bản, tình hình triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm, các khoản thu từ đất đai đạt thấp, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn... Do đó, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định những chính sách, biện pháp đúng đắn, kịp thời, đồng bộ tạo cơ sở thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Tại phiên họp trù bị, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí cao thông qua Chương trình kỳ họp thứ Tám với rất nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất, về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước: HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, HĐND tỉnh sẽ phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện kế hoạch ở từng lĩnh vực cụ thể; trên cơ sở đó xem xét, quyết định những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022.

Thứ hai, về hoạt động giám sát: HĐND tỉnh sẽ nghe Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khoá XV; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 15/7/2020; xem xét báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; thông qua Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh. Xem xét, cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về "Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Trên cơ sở kết quả giám sát, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phân tích, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực đặt câu hỏi chất vấn với nội dung ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, búc xúc được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Thứ ba, về xem xét, quyết định các biện pháp, chủ trương, chính sách: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét, quyết định thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn; chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế thuộc lĩnh vực y tế; nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045.

Đây là những chương trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời xem xét, quyết định nhiều biện pháp, chính sách quan trọng ở địa phương: Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác; Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí; sửa đổi, bổ sung Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh...

Thứ tư, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ: tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

…Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiếp tục áp dụng phần mềm “Họp không giấy”; cùng với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng phải xem xét, quyết định, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sáng suốt quyết định, góp phần để kỳ họp thành công. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh xác định trách nhiệm, tiếp thu, nghiên cứu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ các đại biểu trong quá trình sử dụng phần mềm tại kỳ họp, để đạt được hiệu quả cao nhất.

Kính mong cử tri và Nhân dân toàn tỉnh quan tâm theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến quý báu đối với hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh.

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Bình luận

Tin khác

Back To Top