Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

08:20 - Thứ Sáu, 30/06/2023 Lượt xem: 4275 In bài viết

ĐBP - Với gần 83% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), thời gian qua Đảng bộ tỉnh xác định công tác phát triển đảng viên người DTTS là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp phù hợp với từng địa phương, dân tộc. Nhiều đảng viên người DTTS đã phát huy tốt vai trò, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội để người dân noi theo. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và giảm nghèo nhanh, bền vững.

Chi bộ bản Huổi Va A, Đảng bộ xã Háng Lìa (huyện Điện Biên Đông) kết nạp đảng viên mới.

Những năm trước, công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do trình độ học vấn không bảo đảm, nhiều quần chúng chưa chấp hành chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, người lao động trong độ tuổi thanh niên đi làm ăn xa… đã ảnh hưởng đến việc tạo nguồn phát triển đảng viên. Vì vậy, từ năm 2020 trở về trước, nhiều thôn, bản “trắng” đảng viên.

Các cấp ủy đảng đã xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án thực hiện. Đồng thời, phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các địa bàn; đưa nội dung phát triển đảng viên là người DTTS vào chương trình công tác, giúp đỡ cơ sở. Hàng năm, căn cứ kế hoạch và mục tiêu đề ra, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến các đảng bộ trực thuộc. Cùng với đó lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, cống hiến nhằm phát hiện những nhân tố tiêu biểu để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng; cấp ủy đảng cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện giúp đỡ quần chúng, đoàn viên ưu tú có lý tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên là người DTTS trên địa bàn tỉnh đã thu được kết quả thiết thực. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 626 tổ chức cơ sở đảng và 2.708 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh kết nạp được hơn 10.990 đảng viên mới, trong đó 7.333 đảng viên là người DTTS (chiếm 66,7% đảng viên mới kết nạp). Đến năm 2020 toàn tỉnh không còn thôn, bản không có đảng viên. Từ năm 2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 7/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 7.000 đảng viên mới (chủ yếu đảng viên là người DTTS); nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh gần 46.000 đảng viên, trong đó người DTTS là 25.789 đảng viên (chiếm 61,3%); riêng 99 đảng bộ xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn có hơn 11.500 đảng viên là người DTTS trong tổng số hơn 12.700 đảng viên. Đội ngũ đảng viên DTTS phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các DTTS. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiều đảng viên người DTTS đã phát huy tốt vai trò, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để người dân noi theo. Điển hình như đồng chí Vừ Trùng Phùa, bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) thuộc những hộ dân được bố trí sắp xếp dân cư theo Đề án 79. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong thực hiện chính sách, đồng chí Phùa còn tích cực vận động dân bản yên tâm sản xuất, ổn canh ổn cư, không di cư tự do. Vì vậy, Vừ Trùng Phùa đã vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. “Từ khi được kết nạp vào Đảng tôi càng cố gắng hơn, nhất là học hỏi cách phát triển kinh tế nên cuộc sống đã khá hơn rất nhiều so với trước. Hiện nay, gia đình tôi có hơn 2ha ao cá, 50 con lợn, bán hàng tạp hóa, làm dịch vụ xay xát mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng.” - đồng chí Phùa cho biết.

Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, công tác phát triển đảng viên người DTTS trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác tạo nguồn, phát hiện và bồi dưỡng để kết nạp vào đảng đối với người DTTS cũng gặp không ít khó khăn. Thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên rà soát quần chúng ưu tú ở từng địa bàn để bồi dưỡng kết nạp đảng. Quan tâm nguồn phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên, đội ngũ trưởng bản.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top