Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ ở Nậm Pồ

08:57 - Thứ Tư, 12/07/2023 Lượt xem: 1937 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, với những cách làm phù hợp, công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ đã phát huy hiệu quả và được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ghi nhận. Theo đánh giá, hầu hết cán bộ được luân chuyển trong huyện đều phát huy năng lực công tác, góp phần bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng cho cơ sở, bộ máy tổ chức, tạo chuyển biến thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ðồng chí Lò Văn Thân, Chủ tịch UBND xã Pa Tần tham gia vệ sinh môi trường xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Sầm Phúc

Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác luân chuyển, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã cụ thể hóa và ban hành Quy định số 02-QÐi/HU, ngày 27/11/2018; kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 28/3/2019 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; hàng năm chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất nhu cầu luân chuyển gắn với quy hoạch cán bộ, để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, cho chủ trương, thực hiện luân chuyển cán bộ.

Ðể công tác luân chuyển cán bộ thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã chỉ đạo tiến hành từng bước, thận trọng, đảm bảo yêu cầu ổn định và phát triển. Ðồng thời, trực tiếp gặp gỡ, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí được luân chuyển; làm việc trước với cấp uỷ cơ sở và tập thể lãnh đạo các cơ quan quản lý cán bộ và nơi cán bộ luân chuyển đến để nắm bắt tư tưởng cán bộ, xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thích nghi với môi trường công tác mới. Ðối tượng được lựa chọn luân chuyển là cán bộ các phòng, ban cấp huyện, quản lý lãnh đạo cấp xã; cán bộ trẻ có triển vọng, được quy hoạch làm cán bộ chủ chốt cấp huyện và dự nguồn lâu dài thì bố trí luân chuyển về xã đào tạo, bồi dưỡng, thử thách. Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay huyện Nậm Pồ đã điều động, luân chuyển 15 đồng chí. Trong đó, từ huyện về xã 7 đồng chí; từ xã về huyện 2 đồng chí; từ xã này sang xã khác 6 đồng chí.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phương án phân công, bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển. Thực hiện tốt việc theo dõi, đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ luân chuyển; trên cơ sở năng lực, sở trường của cán bộ và tình hình thực tiễn công tác cán bộ của huyện, thực hiện bố trí, phân công công tác cán bộ sau luân chuyển phù hợp.

Tháng 9/2022, đồng chí Lò Văn Thân, công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nậm Pồ được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ định giữ chức Phó Bí thư Ðảng ủy xã, giới thiệu ứng cử để HÐND xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Pa Tần. Ngay khi về cơ sở, đồng chí Thân đã tích cực đi sâu đi sát cơ sở, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Ðồng thời, cùng Ban Thường vụ Ðảng ủy, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng Ðảng, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, vận động nhân dân chăm lo bảo vệ và phát triển rừng; thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ sự đóng góp của đồng chí Lò Văn Thân và tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhất là sự đồng lòng, góp sức của nhân dân các dân tộc trong xã, tới nay nông thôn mới xã Pa Tần có nhiều khởi sắc (xã đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới); nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập ổn định, góp phần giảm hộ nghèo của xã bình quân hàng năm từ 4 - 5%; thu nhập bình quân ước đạt 21,22 triệu đồng/người/năm.

Thực tế chứng minh, địa phương nào thực hiện luân chuyển gắn với quy hoạch, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc sẽ tạo được những thay đổi tích cực. Theo đánh giá của Huyện ủy Nậm Pồ, đa số cán bộ luân chuyển tiếp cận nhanh với công việc và môi trường công tác mới, thể hiện rõ năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc, tạo được uy tín ở nơi luân chuyển đến; góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; cán bộ qua luân chuyển trưởng thành về mọi mặt, tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm, cách nhìn nhận, phong cách làm việc và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần mang lại những “luồng gió mới” cho cơ sở, tạo được sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân với Ðảng, chính quyền cơ sở.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top