Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành 60.463 cuộc giám sát trong 5 năm

15:20 - Thứ Tư, 16/08/2023 Lượt xem: 2639 In bài viết

Từ năm 2018 đến năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiến hành giám sát 60.463 cuộc.

Sáng 16-8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Ngọc Ánh trình bày báo cáo.

Trình bày báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Ngọc Ánh cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, phát huy hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Ở cấp Trung ương, từ năm 2018 đến năm 2022, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành giám sát 5 nội dung thông qua hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều được Chính phủ trả lời hoặc chỉ đạo các bộ, ngành, liên quan khẩn trương nghiên cứu và có văn bản trả lời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ở các tỉnh, thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiến hành giám sát 60.463 cuộc; trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giám sát 2.689 cuộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện giám sát 11.638 cuộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát 46.136 cuộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thảo luận.

Thống nhất cao với báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, hoạt động của Mặt trận đã thể hiện nét nổi bật trong giám sát, phản biện xã hội. Tuy nhiên, báo cáo cần đánh giá sâu sắc hơn về kết quả nổi bật, vướng mắc; cần chỉ rõ trong 5 năm qua, quá trình tiến hành hoạt động giám sát, phản biện xã hội có chồng chéo gì về phạm vi đối tượng, địa bàn, nội dung với giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu thảo luận.

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, báo cáo phải làm nổi bật giám sát và phản biện xã hội là hoạt động cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị. Giám sát và phản biện xã hội là hoạt động mang tính nhân dân, dân chủ, xây dựng và khoa học.

Bên cạnh đó, báo cáo cần quán triệt thể chế, chủ trương của Đảng về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để từ đó đánh giá nhận thức, thái độ của các cơ quan có liên quan. Nhiều nơi rất coi trọng nhưng có nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương không coi trọng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hậu giám sát, Mặt trận phải có quyền đưa ra kiến nghị, đề xuất, Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp phải thông tin, báo cáo lại thì giám sát mới có hiệu lực.

Về chế độ thông tin, báo cáo, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, theo Quyết định của Bộ Chính trị, trong 6 tháng hoặc 1 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội. Nhưng ở chiều ngược lại, trách nhiệm các cơ quan phải trả lời vấn đề, kiến nghị đã thực hiện như thế nào? Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chế độ thông tin báo cáo cần phải thực hiện đầy đủ ở hai chiều.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp để xây dựng dự thảo báo cáo chung của 3 cơ quan, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ bằng văn bản trước khi ký ban hành. Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo dõi, phối hợp về nội dung sửa đổi Nghị quyết liên tịch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top