Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu

14:37 - Thứ Năm, 13/07/2023 Lượt xem: 3413 In bài viết

Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lãnh đạo Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án và nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu.

Ảnh minh họa.

Ngày 12/7, thông tin từ Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, Bộ đã có công văn gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc giao cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị lãnh đạo Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án và nghiên cứu đầu tư với quy mô 2 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe, đảm bảo đồng bộ với quy mô Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng luật sửa các luật về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Phó Thủ tướng để trình Quốc hội xem xet, quyết định.

Sau khi Quốc hội ban hành Luật/Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình đường bộ sẽ xem xét, quyết định giao cơ quan triển khai công tác lập dự án đầu tư và thực hiện đầu tư dự án.

Đề xuất này sẽ góp phần tiếp tục đẩy mạnh chủ trương phân cấp, phần quyền trong quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư toàn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, sử dụng được nguồn vốn ngân sách địa phương đã được bố trí.

Được biết, tại Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La từ Km53- Km84 (huyện Mộc Châu), dài khoảng 31 km, có quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Do vai trò quan trọng của tuyến đường, theo đề nghị của địa phương, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu qua địa bàn tỉnh Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí 100 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2019 và dự kiến 1.700 tỷ đồng vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để kết hợp với 1.990 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Sơn La để đầu tư dự án.

Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Sơn La, ý kiến của Thủ tướng về việc giao UBND tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản và trên cơ sở thực tiễn, Bộ GTVT đã có 4 văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản để sớm triển khai các thủ tục đầu tư dự án.

Tuy nhiên, đến nay Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La vẫn chưa được giao cơ quan chủ quản.

Trước đó, Bộ Tư pháp đã có ý kiến đề nghị cân nhắc việc ban hành Quyết định giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan chủ quản trong thời điểm hiện nay trong khi Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Quốc hội ban hành Nghị quyết, trong đó cho phép UBND cấp tỉnh có khả năng bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương (bao gồm cả vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương nếu có) làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư quốc lộ, cao tốc đi qua địa phương mình.

Theo quy định hiện hành, Bộ GTVT chịu trách nhiệm quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Trong trường hợp giao Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La sẽ xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, cần thiết phải bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nên sẽ mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, có thể dẫn đến tiến độ triển khai không đồng bộ với Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua tỉnh Hòa Bình đang được đầu tư.

Trường hợp chuyển về Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản, theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật Đầu tư công năm 20197, Chính phủ phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 giữa UBND tỉnh Sơn La và Bộ GTVT, đồng thời bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Bộ GTVT.

Trường hợp có sự tham gia của ngân sách địa phương đầu tư dự án sẽ có tiêu chí dự án quan trọng quốc gia nên cần phải báo cáo Quốc hội chấp thuận.

Ngoài ra, UBND tỉnh Sơn La đã giao các cơ quan liên quan của Tỉnh triển khai hoàn thành lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, nếu chuyển về Bộ GTVT sẽ phải triển khai lại các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công nên sẽ mất rất nhiều thời gian.

Theo ĐCSVN
Bình luận

Tin khác

Back To Top