Video

Diễn tập phòng thủ gắn lý luận với thực tiễn

Thứ Tư, 28/06/2023 19:00 Lượt xem: 7640 In bài viết

ĐBP - Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Điện Biên luôn quan tâm xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ (KVPT) địa phương. Trong đó, diễn tập là hình thức luyện tập cao nhất nhằm tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác quân sự - quốc phòng tại các địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương là điểm nổi bật trong phần thực binh của cuộc diễn tập KVPT do thị xã Mường Lay tổ chức. Trong đó, các đơn vị đã phối hợp, hiệp đồng khá chặt chẽ, đảm bảo khoa học, hiệu quả cao; đồng thời kết hợp hiệu quả với công tác dân vận thông qua xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong cuộc diễn tập phòng thủ đã trở thành cơ sở giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang phối hợp, hiệp đồng chiến đấu; góp phần vào thành công chung của lực lượng vũ trang toàn tỉnh.

Thành công của cuộc diễn tập đã phản ánh toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng lực tham mưu cũng như trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, mặt trận tổ quốc, các ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong các trạng thái quốc phòng; kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến; giải quyết những vấn đề mới, yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn.

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, Cuộc diễn tập KVPT một bên 2 cấp huyện Điện Biên năm 2022 được chia làm 3 giai đoạn với 14 vấn đề huấn luyện. Trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ (giai đoạn 2), nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, vị trí của từng vai diễn trong khu diễn tập đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong xử lý các tình huống. Nhiều đồng chí đã gắn lý thuyết với thực hành, thể hiện được vai trò tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo đối với từng nhiệm vụ trong từng giai đoạn; qua đó phát huy mối quan hệ hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Đây là những hình ảnh phần thực binh bắn chiến đấu trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên - một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Đảng bộ, chính quyền và người dân trong tỉnh quan tâm. Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ… Trong phần thực binh, các lực lượng đã thực hiện đầy đủ theo đúng kế hoạch, đúng hình thái chiến đấu, thể hiện được khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng: Biên phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Với phương châm: “Cơ bản, hiệu quả, thiết thực” hành động của các mũi tiến công, hành động của người chỉ huy, chiến sĩ thể hiện rõ nét, đúng nguyên tắc, yêu cầu chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia phần thực binh. Cuộc diễn tập góp phần quan trọng vào công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc địa phương trước mọi tình huống.

Cuộc diễn tập KVPT các cấp đã bổ sung thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành; làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến; hoàn thiện quy hoạch thế trận, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh cũng như các huyện, thị xã, thành phố ngày thêm vững chắc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Diễn tập phòng thủ như “phép thử” nhằm kiểm tra kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang cũng như đánh giá phương án, kế hoạch chiến đấu, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh các địa phương trong tỉnh. Mặt khác góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động phòng, chống làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù để xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Quang Hưng

Back To Top