Video

Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Năm, 07/12/2023 06:43 Lượt xem: 10480 In bài viết

ĐBP - “Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chung của cả nước, của tỉnh, có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Song nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2023 ước đạt 7,1%, xếp thứ hạng 27/63 tỉnh, thành phố và đứng nhóm đầu trong 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc” - Đó là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế của tỉnh, được đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và đánh giá cao tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ được coi là một trong những điểm nổi bật trong thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2023. Được triển khai từ tháng 5/2023, đến nay Đề án đã tiếp nhận và phân bổ trên 160 tỷ đồng, đã có 4.889/5.000 hộ làm nhà, trong đó 3.104 hộ đã hoàn thành. Đây cũng là một trong những động lực góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2023 giảm xuống còn 26,03%.

Đối với ngành Du lịch Điện Biên, năm 2023 tiếp tục là một năm thành công khi lượng khách du lịch lần đầu tiên đạt ngưỡng 1 triệu lượt người. Ngoài việc tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ; các hoạt động trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch được tăng cường thì việc quảng bá, giới thiệu có hiệu quả các công trình điểm nhấn đã góp phần nâng sức thu hút du khách đến với Điện Biên. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.750 tỷ đồng tăng 26,45% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 109,37% kế hoạch.

Với sự đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng lòng từ phía doanh nghiệp, nhân dângóp phần làm nên bức tranh sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Đã có 14/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó, 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Những kết quả mang tính điểm nhấn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội cho thấy kinh tế trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 tiếp tục trên đà phát triển. Đây cũng là tín hiệu tích cực để có thêm quyết tâm và kỳ vọng vào một năm mới, một giai đoạn mới thành công hơn.

Năm 2024, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,5% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.924 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22,03%... Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều thách thức, để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của năm 2024, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế, đòi hỏi các đơn vị, địa phương phải đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Thu Hằng

Back To Top