Kinh tếNông thôn mới

Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 18/04/2022 05:14

ĐBP - Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trên địa bàn huyện Điện Biên đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Ưu tiên hỗ trợ vốn cho các xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Hai, 04/04/2022 14:17
Ưu tiên hỗ trợ vốn cho các xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 07/2022/QÐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình).

Xét công nhận 6 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Thứ Năm, 31/03/2022 07:13
Xét công nhận 6 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

ĐBP - Chiều 30/3, UBND tỉnh tổ chức họp xét, công nhận các xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021; thống nhất nội dung Bộ tiêu chí thôn, bản NTM và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xây dựng nông thôn mới ở Mường Nhé

Chủ Nhật, 27/03/2022 10:14
Xây dựng nông thôn mới ở Mường Nhé

ĐBP - Đến nay huyện Mường Nhé đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực đầu tư của Nhà nước và Nhân dân còn hạn chế, chương trình xây dựng NTM của địa phương vẫn còn không ít trở ngại.

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Khó khăn chồng chất

Thứ Bảy, 26/03/2022 12:29
Khó khăn chồng chất

ĐBP - Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, khu vực nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực phát triển, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của người dân. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 21 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 18,26% trên tổng số xã trên địa bàn tỉnh. Đối với kết quả thực hiện Đề án 29 xã biên giới, đến nay, đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 85,71% so với mục tiêu đề ra.

Xây dựng thôn, bản NTM

Nơi tích cực, chỗ thờ ơ

Thứ Hai, 21/02/2022 08:15
Nơi tích cực, chỗ thờ ơ

ĐBP - Xây dựng thôn, bản nông thôn mới (NTM) là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Xây dựng NTM được Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG của tỉnh xác định trong giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, đến nay do công tác chỉ đạo triển khai thực hiện tại một số địa phương chưa quyết liệt nên tỷ lệ thôn, bản đạt chuẩn NTM không cao, chưa đáp ứng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Mường Pồn nỗ lực cải thiện tiêu chí thu nhập

Thứ Sáu, 18/02/2022 08:22
Mường Pồn nỗ lực cải thiện tiêu chí thu nhập

ĐBP - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) đã hoàn thành 15/19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí thu nhập chưa đạt, hiện nay thu nhập bình quân của xã là gần 27 triệu đồng/người/năm. Vì vậy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới Pa Thơm

Thứ Tư, 16/02/2022 08:45
Xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới Pa Thơm

ĐBP - Pa Thơm là một trong những xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Điện Biên; địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, tỷ lệ hộ nghèo cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Pa Thơm đã đạt những kết quả tích cực.

Thanh Hưng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Năm, 27/01/2022 07:51
Thanh Hưng xây dựng nông thôn mới nâng cao

ĐBP - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên) tiếp tục nỗ lực củng cố, nâng chuẩn các tiêu chí; đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Dấu ấn sức dân

Thứ Năm, 27/01/2022 07:48
Dấu ấn sức dân

ĐBP - Việc thực hiện các phong trào, xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Bên cạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, thì sự đồng lòng của người dân đã góp phần quan trọng xây dựng những ngôi trường, tuyến đường giao thông, nhà văn hóa... Tạo nên những công trình mang đậm dấu ấn nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới

Thứ Tư, 26/01/2022 07:09
Xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới

ĐBP - Nghị quyết về Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội thông qua tháng 7/2021 với các tiêu chuẩn về nông thôn mới tăng lên. Trong khi các điều kiện thuận lợi của tỉnh ít dần đi, khiến quá trình xây dựng NTM trở nên khó khăn hơn. Trước thực trạng đó, tỉnh ta đã xây dựng phương án, lên kế hoạch xây dựng NTM phù hợp với tình hình mới.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top