XÃ LUẬN

Kết quả từ chung sức đồng lòng

09:20 - Chủ Nhật, 03/01/2021 Lượt xem: 5166 In bài viết

ĐBP - Năm 2020 đã qua đi. Trong rất nhiều những khó khăn của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, nền kinh tế phục hồi chậm, đầu tư công cắt giảm... đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Nhưng nhờ sự chung sức đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng 1,82% so với năm 2019.

Nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Ðại hội Ðại biểu lần thứ XIII của Ðảng. Ðây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nên đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc. Một mặt, tỉnh thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Ðã qua 3 lần xảy ra dịch bệnh, nhưng trên địa bàn tỉnh chưa có ca nhiễm Covid-19. Là tỉnh được xếp vào nhóm có “nguy cơ thấp” về dịch bệnh. Ðây là cơ hội để tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và thực thi hiệu quả; Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân... có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các chương trình, dự án giảm nghèo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm xuống còn 29,93% (giảm 3,12% so với năm 2019). Chủ quyền biên giới quốc gia, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của UBND các cấp có chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua yêu nước thực hiện sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực...

Nhìn lại năm 2020 và cũng là năm cuối nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII (2015 - 2020), chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đạt được. Với các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy đảng, chính quyền và nỗ lực của nhân dân, tỉnh ta đã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, vươn lên có mức thu nhập trung bình so với các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Hạ tầng cơ sở từ thành phố về nông thôn có nhiều đổi mới. Tại các xã, bản vùng sâu, vùng xa biên giới, người dân được sử dụng các dịch vụ: Ðiện, nước sinh hoạt, sóng truyền hình, phát thanh, chăm sóc sức khỏe... Bà con phấn khởi, tin tưởng vào các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, nguyện đồng tâm hợp lực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Ðón chào năm 2021 trong vinh dự và tự hào nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chung của đất nước và thế giới. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... vẫn tiềm ẩn. Nhưng phát huy kết quả đạt được của năm 2020, nhất là trong không khí toàn Ðảng, toàn dân đang nô nức thi đua hướng tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Ðiện Biên phát huy truyền thống đoàn kết, chớp lấy thời cơ, biến khó khăn thách thức thành cơ hội để phát triển, vững bước đi lên. Hơn lúc nào hết, các cấp ủy đảng, hệ thống chính quyền và mỗi người dân xác định rõ trách nhiệm của mình, tập trung trí tuệ, sức lực, hoàn thành tốt mục tiêu, công việc đề ra.

Hiểu rõ chính mình, am tường công việc được giao, sát sao với nhiệm vụ hàng ngày... sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo trật tự an toàn xã hội... Ðây là kết quả tốt nhất, quan trọng và thiết thực nhất để báo công với Bác, góp phần chào năm mới 2021 và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Ðiện Biên Phủ
Bình luận
Back To Top