Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp kỳ 26

17:03 - Thứ Hai, 31/07/2023 Lượt xem: 3040 In bài viết

ĐBP - Ngày 28/7, đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp thứ 26 của UBKT Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận theo thẩm quyền một số nội dung.

Kỳ họp đã xem xét, kết luận giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, chế độ công tác, dân chủ trong Đảng, kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với đảng viên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài chính. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh một số ưu điểm, các đảng viên được giám sát còn một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập... UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đảng viên được giám sát xây dựng kế hoạch và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.

Xem xét, kết luận việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh một số ưu điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy còn một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giá sát; công tác quản lý và sử dụng tài chính Đảng. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra.

Cho ý kiến báo cáo đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đối với đồng chí Hoàng Thị Tâm – đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 2, Đảng bộ phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, nguyên Chi uỷ viên Chi bộ, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên. UBKT Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí đã thiếu kiểm tra, giám sát để đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý trực tiếp xảy ra vụ việc thiếu mất tiền tại đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến kết quả xác minh tài sản thu nhập đối với 05 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực UBKT giữa 2 kỳ họp UBKT Tỉnh ủy (kỳ 25 và kỳ 26). Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

P.V (bs)
Bình luận

Tin khác

Back To Top