Video

Vằng Xôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Tư, 27/12/2023 15:50 Lượt xem: 10182 In bài viết

ĐBP - Cách trung tâm xã khoảng 7km, bản Vằng Xôn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ đang từng ngày đổi thay nhờ thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Không còn người nghiện ma túy, không có tệ nạn xã hội, đời sống kinh tế ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 8,7% là những điểm sáng ở Vằng Xôn.

Kể từ khi bắt tay xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bản Vằng Xôn đã có nhiều giải pháp linh hoạt, cách làm cụ thể để mỗi người dân hiểu cùng thực hiện. Bà con nơi đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, bởi vậy việc chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cũng như lao động sản xuất là một trong những cách làm hiệu quả để người dân trong bản khơi dậy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xóa đói giảm nghèo. Cả bản hiện có hơn 300 con trâu, bò; trên 3ha ao thả cá và hàng nghìn con gia cầm. 116/116 hộ dân trong bản đều có chuồng trại chăn nuôi.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng gia đình văn hóa ở Vằng Xôn ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện bản duy trì hoạt động 3 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thu hút hơn 50 người tham gia. Việc duy trì và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tại chỗ đã tạo được môi trường tốt cho việc tập hợp quần chúng. Từ đó, những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền và phát huy có hiệu quả. Hơn thế, tinh thần đoàn kết cộng đồng được nhân lên.

Đời sống ngày càng nâng cao nên việc học của con em được người dân quan tâm hơn. Người dân Vằng Xôn hiểu rằng chỉ có đi học mới thoát được nghèo nên nhiều năm qua, bản Vằng Xôn không có trường hợp học sinh bỏ học giữa chừng; 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường.

Việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chính là động lực để bản Vằng Xôn bứt phá trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống. Từ đó, góp phần đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống lành mạnh, tạo nên diện mạo mới cho quê hương. Nhân dân trong bản có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản Vằng Xôn hiện chỉ còn 6 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,7%; toàn bản có trên 98% gia đình làm được nhà kiên cố; 100% gia đình trong bản không nghe, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; bà con thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động đề ra; nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Về Vằng Xôn hôm nay, không khó để cảm nhận diện mạo nông thôn mới đã và đang đổi thay từng ngày. Không chỉ đời sống ngày càng được nâng lên, những đổi thay tích cực còn thể hiện ở ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và lan tỏa, thấm sâu vào mỗi người dân, gia đình và cộng đồng dân cư ở Vằng Xôn. Đây chính là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thu Hằng

Back To Top