Tuần Giáo tinh giản biên chế ngành Giáo dục

08:38 - Thứ Sáu, 21/01/2022 Lượt xem: 8434 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là Nghị quyết số 39); những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tuần Giáo đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ; triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tinh giản biên chế; sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy.

Giáo viên Trường Tiểu học Quài Cang sắp xếp đồ dùng, bố trí lớp học, nâng cao chất lượng dạy và học.

Năm 2015 các đơn vị GD&ĐT huyện Tuần Giáo được giao biên chế 2.123 người. Cũng như các ngành khác, việc tinh giản biên chế đối với các đơn vị GD&ĐT huyện Tuần Giáo gặp không ít khó khăn, bất cập vì liên quan đến quyền lợi, việc làm, đời sống, thu nhập... của mỗi cán bộ, giáo viên. Căn cứ chỉ đạo của cấp trên, huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh việc tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước tới toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành. Tổ chức rà soát, đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại viên chức, đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Việc thực hiện đều có văn bản hướng dẫn cụ thể, thực hiện gắn với công tác thi đua trong từng nhà trường. Đối tượng tinh giản tập trung vào các trường hợp dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; công chức, viên chức có 2 năm liên tiếp liền kề xếp loại, đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực hoặc có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp... Đến năm 2021, số lượng người đã giảm là 216 người, đạt 10,17%. Cùng với đó, việc sáp nhập trường, lớp học trên địa bàn huyện thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng. Tính đến nay, khối các trường học thuộc UBND huyện Tuần Giáo đã sáp nhập 18 trường thành 9 trường (2 trường mầm non; 3 trường tiểu học; 4 trường tiểu học và THCS), giảm 9 đầu mối so với năm 2019, đạt 12,67%. Thông qua sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ đã góp phần tinh giản tổ chức bộ máy, giảm dần nhu cầu bổ sung biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tại Trường Tiểu học xã Quài Cang, giai đoạn 2015 - 2021 đã vận động được 8 giáo viên tự nguyện về hưu trước tuổi, 1 viên chức thôi việc. Cô Phạm Thị Xuyến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường đã tiến hành đánh giá, phân loại cán bộ nghiêm túc, khách quan trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định, thông tư, văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, hạn chế tối đa những tác động xấu ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, tác động đến tư tưởng, tâm lí làm việc của công chức, viên chức trong cơ quan. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tốt của Nhà nước đã giải quyết được tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của người lao động, từ đó họ tự nguyện, tự giác thực hiện”.

Ông Đỗ Văn Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo cho biết: Để công tác tinh giản biên chế đạt tiến độ đề ra, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tinh giản biên chế. Thực hiện rà soát bố trí, sắp xếp lại số lớp, học sinh trên lớp một cách hợp lý; thu gọn các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương... trên cơ sở đó sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo đúng định mức; tăng số học sinh trên lớp, giảm nhu cầu tăng thêm biên chế; tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện việc thu gọn các điểm trường ở cấp mầm non và tiểu học; vận động, đưa tối đa học sinh lớp 3, 4, 5 ở các điểm trường lẻ về điểm trường chính khi điểm trường chính có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và tổ chức lớp ghép đối với các lớp, nhóm trẻ có số học sinh, số trẻ quá thấp không đủ điều kiện để mở lớp đơn. Tiếp tục tổ chức, thực hiện nghiêm túc đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, bố trí, quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ viên chức trong các đơn vị trường học trực thuộc; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. Cùng với đó, xác định những cán bộ dôi dư do không đáp ứng được tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức mà không thể bố trí đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa theo quy định... Đến năm 2025 các đơn vị GD&ĐT huyện Tuần Giáo tiếp tục tinh giảm 10% số lượng người làm việc, tương ứng 191 người; từ đó góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top