Video

Đưa sách đến gần hơn với bộ đội

Thứ Năm, 20/04/2023 19:08 Lượt xem: 4923 In bài viết

ĐBP - Để phong trào đọc sách ngày càng lan tỏa, tại Tiểu đoàn Bộ Binh 1 thuộc Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai nhằm thu hút cán bộ, chiến sĩ đến gần hơn với sách, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao tri thức. Qua đó góp phần bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, năng lực toàn diện của người quân nhân cách mạng.

Trên thao trường huấn luyện tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, tranh thủ giờ giải lao giữa các khoa mục huấn luyện, Trung sĩ Nguyễn Ánh Hoàng lại cùng các chiến sĩ trong Tiểu đoàn say sưa tìm hiểu, cập nhật tin tức qua những trang báo trong “Hòm báo thao trường”. Được ví như một thư viện “di động”, “Hòm báo thao trường” là chiếc hộp nhỏ đựng sách, báo do Trung đội trưởng trực tiếp quản lý; sách, báo được thay đổi hằng ngày và phân công chiến sĩ mang theo khi đi huấn luyện. Nhờ đó, mọi CBCS có thể đọc sách, báo ngay trên thao trường, bãi tập trong những giờ nghỉ giải lao. Góp phần cập nhật thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng kiến thức, phẩm chất đạo đức, nhân cách sống cho bộ đội. 

Để xây dựng thói quen đọc sách cho cán bộ, chiến sĩ thành nền nếp, thời gian qua, Tiểu đoàn Bộ binh 1 đã triển khai nhiều mô hình, như: “Mỗi tuần một cuốn sách”, “Hòm báo thao trường”, thành lập nhóm sách, báo nội bộ có từ 3 đến 5 thành viên… Ngoài ra, vào các ngày trong tuần, từ 18 giờ 45 phút đến 19 giờ, các chiến sĩ sẽ được đọc sách, báo trong không gian sinh hoạt chung của Tiểu đoàn. Việc thường xuyên tổ chức các hoạt động đọc sách, báo đã góp phần đưa sách đến gần hơn với bộ đội, hình thành thói quen văn hóa đọc trong đơn vị.

Sách, báo tại Tiểu đoàn Bộ binh 1 được trang bị rất đa dạng, phong phú, thu hút bộ đội tìm đọc. Hiện thư viện của Tiểu đoàn có khoảng hơn 700 đầu sách, truyện, tài liệu nghiên cứu nghị quyết, văn kiện, sách pháp luật. Hằng năm Tiểu đoàn cũng phối hợp với Thư viện tỉnh, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp luân chuyển khoảng 200 đầu sách để thư viện sách thêm phong phú, đa dạng. Những cuốn sách ở Tiểu đoàn Bộ binh 1 không chỉ giúp các bộ chiến sĩ kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn mở ra nhiều chân trời mới, thỏa chí khám phá, tìm hiểu, học tập.

Trong môi trường quân đội, để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại thì việc nâng cao chất lượng văn hóa đọc, góp phần nâng cao tri thức, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ là vấn đề hết sức cần thiết. Với phong trào đọc sách ngày càng lan tỏa sâu, rộng, thực chất tại Tiểu đoàn Bộ Binh 1, đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội thêm phong phú, lành mạnh, tốt đẹp hơn; tạo thêm động lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thu Hằng

Back To Top