Video

Điện Biên Đông đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

Thứ Hai, 24/04/2023 12:10 Lượt xem: 4669 In bài viết

ĐBP - Đối với cán bộ, công chức, viên chức, việc tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi họp, giao ban cơ quan, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; đối với nhân dân, tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh, trong các buổi họp chi bộ, thôn, bản, tổ dân phố, phát tờ rơi, tờ gấp, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ… Đó là những giải pháp đã và đang được huyện Điện Biên Đông triển khai nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật đến với người dân.

Đây là một buổi sinh hoạt của Chi bộ 6, Trường PTDTBT Tiểu học xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông. Để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, trước đó, Chi bộ 6 đã chủ động cung cấp tài liệu bằng file để thực hiện công tác thông tin, định hướng tuyên truyền. Tại buổi sinh hoạt, những nội dung tuyên truyền có tính thời sự, phù hợp với thực tiễn nhà trường cũng được đưa ra tuyên truyền nhằm kịp thời triển khai tới đảng viên. Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật lồng ghép với sinh hoạt chi bộ đã góp phần đưa chất lượng đội ngũ đảng viên trong nhà trường ngày càng được nâng lên. Hàng năm 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Không riêng tại chi bộ 6, hầu hết tại các địa bàn dân cư ở huyện Điện Biên Đông, điểm nổi bật của công tác tuyên truyền trong thời gian qua là đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng bám sát thực tiễn, phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng.

Điển hình như ở thị trấn Điện Biên Đông, thời gian qua khi triển khai công tác giao đất giao rừng cũng vướng phải một số khó khăn, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, nhất là việc đa dạng các hình thức tuyên truyền miệng bằng việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, đối thoại trực tiếp với dân để người dân hiểu được lợi ích của giao đất giao rừng, nên công tác giao đất giao rừng của thị trấn Điện Biên Đông đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, một trong những giải pháp được huyện Điện Biên Đông chú trọng là xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 27 báo cáo viên, 244 tuyên truyền viên. Thông qua tuyên truyền, các báo cáo viên, tuyên truyền viên hiểu rõ tình hình cơ sở, tâm tư của người dân, từ đó có cách nói chuyện phù hợp, thuyết phục người dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện những mô hình làm kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Coi công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian tới, huyện Điện Biên Đông sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác này theo phương châm “hướng về cơ sở”; luôn đổi mới, linh hoạt triển khai hình thức tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Thu Hằng

Back To Top