Video

Mường Chà tăng cường kiểm tra giám sát

Thứ Sáu, 26/05/2023 06:48 Lượt xem: 7653 In bài viết

ĐBP - Đảng bộ thị trấn Mường Chà (huyện Mường Chà) hiện có 305 đảng viên với 16 chi bộ trực thuộc. Nhận thức tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát góp phần nâng cao sức mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, hàng năm, Đảng ủy thị trấn đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát với các nội dung bám sát tình hình thực tế của Đảng bộ như: Quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác phát triển đảng viên; công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị... Từ năm 2022 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát.

Đảng bộ huyện Mường Chà hiện có 48 tổ chức cơ sở đảng, 206 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với gần 3.500 đảng viên. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Chà, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp từ huyện tới cơ sở luôn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Đảng; chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát.

Hàng năm, căn cứ tình hình thực tiễn, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Chà triển khai kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện. Trong đó, tập trung kiểm tra giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ tại cơ sở. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như đất đai, tài nguyên môi trường…

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Chà đã kiểm tra 19 tổ chức đảng, 14 đảng viên, giám sát 6 tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 7 đảng viên; kiểm tra, giám sát 7 tổ chức đảng, 17 đảng viên.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Mường Chà đã thi hành kỷ luật Đảng nghiêm theo quy định. Đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Mường Chà đã thi hành kỷ luật 38 đảng viên, trong đó, khai trừ 5 trường hợp; cảnh cáo 11 đảng viên; khiển trách 22 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu liên quan đến chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vận chuyển trái phép chất ma túy, vô ý làm chết người.

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng thời gian qua, đã và đang góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện Mường Chà. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng, từng bước xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh.

Quang Long

Back To Top