Phát huy nội lực để hoàn thành chỉ tiêu

14:01 - Thứ Hai, 20/03/2023 Lượt xem: 4921 In bài viết

Đến Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324, Quân khu 4), chúng tôi thấy rõ khí thế sục sôi thi đua cho mùa huấn luyện mới của đơn vị. Tham quan một vòng quanh đơn vị, càng cảm nhận rõ hơn tinh thần và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Từ doanh trại đến thao trường, cờ, băng rôn, khẩu hiệu hành động... được trang hoàng lộng lẫy, tất cả như đang thôi thúc, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua giành kết quả cao nhất trong mùa huấn luyện.

Đại úy Nguyễn Văn Song, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho biết: “Phong trào thi đua “Phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thi đua quyết thắng” được xem là màn khởi động của Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Nội dung thi đua tập trung: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt các hoạt động. Trong đó, chúng tôi xác định trọng tâm là công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, làm công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới và công tác tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới. Để phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất, chúng tôi luôn tổ chức hội thao, hội thi, chấm điểm giữa các đơn vị, các bộ phận nhằm tạo động lực “đua, đuổi, vượt” các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra...”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 thi đua làm đẹp cảnh quan đơn vị.

Với phương châm “Lấy phong trào nuôi phong trào, chống bệnh hình thức trong thi đua”, Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Trung đoàn 1 luôn hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tập trung vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến đồng đều, toàn diện trên các mặt công tác. Để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 1 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các mô hình, phần việc cụ thể để “đột kích”.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chọn Tiểu đoàn 3 làm điểm về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; xây dựng cảnh quan môi trường, hệ thống tăng gia sản xuất. Đối với các Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới, trước khi bước vào huấn luyện, cùng với ổn định tổ chức biên chế, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua giữa các đại đội nhằm “đột kích” hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện, tạo sự “đua, đuổi, vượt” lẫn nhau. Từ đó, phong trào thi đua có tính liên tục, tự giác.

Trung tá Đặng Văn Danh, Chính ủy Trung đoàn 1 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn xác định thi đua phải thực chất, khách quan, kiên quyết không chạy theo thành tích, không mang tính hình thức. Quá trình tổ chức phong trào, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, tạo sự thống nhất cao và triển khai có hiệu quả, gắn thi đua thường xuyên với thi đua từng giai đoạn, giữa Phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào và cuộc vận động lớn. Mỗi đơn vị chọn từ một đến hai mô hình, phần việc cụ thể để tạo điểm nhấn và bước đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ”.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top