Thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới

09:25 - Thứ Hai, 08/05/2023 Lượt xem: 5059 In bài viết

ĐBP - Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương, những năm qua tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trung đội súng máy phòng không 12,7mm (Ban Chỉ huy Quân sự TP. Điện Biên Phủ) luyện tập trực sẵn sàng chiến đấu.

Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và sự tham mưu, đề xuất của các sở, ban, ngành, nòng cốt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QS-QP địa phương phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa bàn. Trong đó, coi trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác QS-QP địa phương; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế về xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Căn cứ vào đặc điểm địa bàn và từng đối tượng, nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng cập nhật thực tiễn, sát với tình hình nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Hàng năm, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 3, 4. Tổ chức và tạo điều kiện về mọi mặt cho các già làng, trưởng dòng tộc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục về kiến thức quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên tập trung xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập trong tác chiến phòng thủ, bảo đảm sát thực tế, đối tượng, phương án và địa bàn hoạt động. Năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo huyện Điện Biên Đông diễn tập khu vực phòng thủ đạt loại xuất sắc; theo dõi, chỉ đạo các huyện: Nậm Pồ, Mường Nhé, Tuần Giáo, Mường Chà, Tủa Chùa, Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tỷ lệ đạt 2,3% dân số; củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự cấp xã. Hàng năm, các địa phương trong tỉnh đều hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, giao công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Xây dựng tình quân dân gắn bó là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương. Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Trung đoàn 741 phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung, tổ chức lực lượng hoạt động tổng hợp bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô, kết hợp làm công tác dân vận thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực tham gia giúp dân lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới; chủ động phối hợp, hiệp đồng về lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Bài, ảnh: Nhật Phương
Bình luận
Back To Top