Nâng cao chất lượng, hiệu quả chi bộ quân sự xã

14:29 - Thứ Hai, 29/05/2023 Lượt xem: 7118 In bài viết

ĐBP - Để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng ở cơ sở, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, thời gian qua huyện Mường Ảng đã hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã. Từ đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lễ công bố thành lập, ra mắt Chi bộ Quân sự xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng.

Căn cứ hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/HU về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Kế hoạch nêu rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm là: Chỉ đạo, triển khai 100% các xã, thị trấn trong năm 2023 thành lập được chi bộ quân sự.

Công tác xây dựng chi bộ quân sự của huyện được tập trung trên cả 4 mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác quản lý, phát triển đảng viên, đặc biệt trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện việc thành lập chi bộ quân sự đảm bảo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đến nay, toàn huyện đã có 10/10 xã, thị trấn thành lập chi bộ quân sự, với tổng số 60 đảng viên. Mường Ảng cũng là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã. Hầu hết các chi bộ quân sự xã, thị trấn đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ  (DQTV) và dự bị động viên (DBĐV) ở cơ sở. Việc ra nghị quyết lãnh đạo của các chi bộ quân sự luôn bám sát đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV và DBĐV; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai thực hiện các phương án tác chiến trị an, sẵn sàng chiến đấu và làm công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân trên từng địa bàn. Đặc biệt, các chi bộ quân sự đã phát huy tốt vai trò tham mưu Đảng ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự - quốc phòng, phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV. Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng bản, tổ dân phố chiến đấu vững chắc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngay từ cơ sở.

Ẳng Cang là một trong những xã sớm thành lập chi bộ quân sự xã. Ông Đào Duy Thạch, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã cho biết: Việc thành lập chi bộ quân sự xã đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân. Cơ cấu của chi bộ gồm: Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, bí thư đoàn thanh niên, chỉ huy trưởng và phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã; thôn đội trưởng, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và DBĐV. Trong chi bộ có cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã nên khi triển khai nhiệm vụ thuận lợi. Chẳng hạn, trong công tác tuyển quân, trước kia thường “khoán trắng” cho cơ quan quân sự, nhưng hiện nay Đảng ủy, UBND xã ủng hộ cao về vật chất, tinh thần, chỉ đạo quyết liệt hơn và có sự vào cuộc tích cực của các ban, đoàn thể xã. Chi bộ quân sự đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Mường Ảng cho biết: Sau khi được thành lập, các chi bộ quân sự đã xây dựng quy chế hoạt động, tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Các nghị quyết đề ra bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương; các nhiệm vụ được triển khai có sự phối hợp, thống nhất chặt chẽ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp xã. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chi bộ quân sự xã trên địa bàn, huyện tiếp tục chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ quân sự xã, thị trấn đúng cơ cấu, thành phần, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top