Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng

09:45 - Thứ Sáu, 02/06/2023 Lượt xem: 7714 In bài viết

ĐBP - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tập trung thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 vinh dự được chỉ huy đơn vị tặng “Hoa bắn giỏi” trong Hội thao chiến sĩ mới năm 2023.

Để phong trào thật sự có hiệu quả và đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới, triển khai đồng bộ các hoạt động thi đua với nhiều nội dung, hình thức, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ đơn vị và tình hình thực tế của địa phương. Trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật.

Để phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, nội dung của các phong trào thi đua. Từ đó giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác xây dựng kế hoạch thi đua cá nhân hàng năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều biện pháp được chú trọng triển khai thực hiện như: Giao các phòng, ban, Ban CHQS các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch thi đua xác định rõ nội dung, hình thức, chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức ký kết thi đua trong các đợt thi đua thường xuyên, cao điểm; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các đơn vị. Trong đó tập trung giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc; xác định rõ đối tác, đối tượng, âm mưu của các thế lực thù địch. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua nhiều hình thức, thông qua thao trường huấn luyện, qua các buổi sinh hoạt, tọa đàm. Cụ thể, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp học 11 chuyên đề (10 chuyên đề, 1 học tập quán triệt Nghị quyết, chỉ thị, kết luận); Hạ sĩ quan, binh sĩ học 14 bài, chuyên đề phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập trong giai đoạn mới”; kết hợp tài liệu bổ trợ “Thống nhất nâng cao nhận thức; trang bị một số kỹ năng cần thiết cho quân nhân”; xem đĩa hình giáo dục pháp luật “LLVT Quân khu 2 phát huy truyền thống, giữ nghiêm kỷ luật, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phim truyền thống LLVT Quân khu 2; nghe file âm thanh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, kết quả giáo dục chính trị trong huấn luyện luôn bảo đảm 100% đạt yêu cầu, trong đó 76% đạt khá, giỏi.

Trung tá Phạm Trường Sinh, Trưởng ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Ban đã tham mưu để Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị. Đồng thời tổ chức hướng dẫn, rà soát đề nghị khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. Qua đó kịp thời động viên cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Thời gian tới, Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và nắm vững chủ đề, nội dung, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025; nhân rộng các điển hình, gương người tốt, việc tốt để phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh được lan tỏa rộng khắp từng cơ quan, đơn vị, trong LLVT tỉnh.

Bài, ảnh: Nhật Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top