Chính trịXây dựng Đảng

Mong đợi những quyết sách toàn diện

10:09 - Thứ Sáu, 29/01/2021 Lượt xem: 2769 In bài viết

ĐBP - Cả nước đang hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Tại Ðiện Biên, cùng với các hoạt động thi đua lao động, sản xuất, chào mừng đại hội, cán bộ, đảng viên hướng về đại hội với sự kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới, ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, đưa kinh tế - văn hóa - xã hội đất nước phát triển toàn diện.

Ông Lù Văn Vin, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

Người cao tuổi đã được Ðảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm

Thời gian qua tôi thường xuyên theo dõi diễn biến, tin tức về Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi thấy công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này đã được thực hiện rất chu đáo, cẩn thận. Ðặc biệt, không khí những ngày đầu Ðại hội khiến tôi xúc động vì diễn ra rất trang trọng, nghiêm túc.

Ðại hội này có nhiều nội dung quan trọng được đưa ra đánh giá, thảo luận. Tôi mong muốn, trên cơ sở kế thừa những thành tựu của đất nước những năm qua, Ðại hội sẽ tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ, xác định rõ mục tiêu phát triển trong những năm tới. Trong đó, cần phải tiếp tục chú trọng vào việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Ðây là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Trên cương vị Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, tôi rất biết ơn và thay mặt các hội viên người cao tuổi tỉnh Ðiện Biên cảm ơn Ðảng, Nhà nước đã luôn quan tâm chăm lo hết sức chu đáo với từng hội viên, tổ chức hội người cao tuổi. Tin rằng, Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp, quan tâm hơn nữa để chúng tôi phát huy được vai trò “tuổi cao - gương sáng”, sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Ðức Thái (ghi)

Bà Vàng Thị Bình, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát huy hơn nữa vai trò công tác tư tưởng của Ðảng trong nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhìn chung cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy chủ nghĩa yêu nước, nêu cao trách nhiệm trước Ðảng, trước nhân dân. Cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nhận thức rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức và gìn giữ đoàn kết nội bộ; nhiều cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành đã thể hiện rõ nhiệt huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có phong cách làm việc dân chủ, quyết tâm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Kết quả đó đã phản ánh rõ nét vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng về công tác tư tưởng trong Ðảng.

Phấn khởi, tự hào trước những kết quả đạt được, hòa chung niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên hướng về Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ðảng, vào sự thành công của Ðại hội XIII. Tôi mong rằng, Ðại hội sẽ tiếp tục có những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo sự đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Ðặc biệt, đối với công tác xây dựng Ðảng nói chung, công tác chính trị tư tưởng nói riêng sẽ có nhiều quan điểm và những giải pháp mới so với Ðại hội XII của Ðảng trên tinh thần kế thừa và phát huy Chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng, như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… từ đó xây dựng Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Quang Long (ghi)

Ông Trần Bá Uẩn, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên

Tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục nghề nghiệp

Trong mọi giai đoạn, vấn đề giáo dục và đào tạo luôn được Ðảng ta đánh giá cao, đồng thời coi đó là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước. Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, tôi được biết, cùng với nhiều nội dung trong khuôn khổ chương trình, Ðại hội sẽ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó tập trung làm rõ cả những thành tựu và hạn chế nhiệm kỳ qua. Ðây là một trong những cơ sở quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, đưa ra những giải pháp đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Trước khí thế cả nước đang ra sức thi đua, hướng về Ðại hội, tôi mong rằng, Ðại hội lần này, đại biểu sẽ dành thời gian thảo luận, đưa ra các chiến lược đúng đắn để sự nghiệp giáo dục và đào tạo được nâng lên tầm cao mới. Ngoài ra, đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, tôi cũng mong muốn, Ðảng ta tiếp tục có nhiều chính sách để hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số khởi nghiệp; quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị dạy nghề cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng sự phát triển của khoa học, công nghệ; quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo tiếp tục được tham gia học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo điều kiệt đặc biệt để các doanh nghiệp phát triển, từ đó, thu hút học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định. Với sự kỳ vọng cao nhất, tôi tin tưởng, Ðại hội XIII của Ðảng sẽ thành công tốt đẹp; Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa mới sẽ kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, hội nhập.

Văn Quyết (ghi)

Ông Quàng Văn Dung, Bí thư Chi bộ bản Co mỵ, xã Thanh Chăn (huyện Ðiện Biên)

Cần có những chính sách quan tâm phát triển nông nghiệp

Là đảng viên và cũng là nông dân, những ngày qua tôi luôn chăm chú theo dõi thông tin về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước - Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng qua các kênh thông tin truyền thông đại chúng. Có thể thấy rằng, những năm qua nhờ sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước kinh tế - xã hội của bản Co Mỵ nói riêng, các xã, bản vùng cao, biên giới nói chung đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng no ấm đủ đầy hơn. Ðược hưởng lợi từ các chương trình, dự án đầu tư của Ðảng và Nhà nước, người dân đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, chế biến nông - lâm, thủy sản, góp phần nâng cao năng suất, thu nhập cao cho nông dân.

Bản Co Mỵ (xã Thanh Chăn) hiện có trên 150 hộ, kinh tế người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, canh tác lúa nước. Với sự tin tưởng và kỳ vọng vào thành công Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, tôi mong muốn Ðảng ta sẽ tiếp tục quan tâm, đề ra những chủ trương, chính sách đầu tư phát triển nền nông nghiệp - nông thôn; nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Ðiện Biên; có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình sinh kế mới, vay vốn ưu đãi... Có những giải pháp ổn định giá cả các mặt hàng nông sản; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân giao thương nông sản; xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, Ðảng và Nhà nước cần có những chính sách trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh và hợp tác xã đầu tư, sản xuất vào lĩnh vực nông nghiệp; các mô hình kinh tế mới, các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất cao. Từ đó, làm thay đổi tư duy của người dân trong cách làm nông nghiệp, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống, thu nhập cho nhân dân.

Sầm Phúc (ghi)

Bình luận
Back To Top