Sinh hoạt tư tưởng

Biểu hiện của cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, cơ hội

05:58 - Thứ Tư, 08/06/2022 Lượt xem: 2893 In bài viết

ĐBP - Vừa qua trên địa bàn xã X. triển khai một dự án liên quan đến thủy điện. Để triển khai dự án, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã nỗ lực thực hiện đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân khi giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ với đất ở, đất sản xuất, đường giao thông nằm trong quy hoạch và bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tuy nhiên sau đó không lâu, tại xã X. có tình trạng nhân dân tiếp tục kiến nghị đề nghị mở rộng diện tích bồi thường, hỗ trợ với lý do là vì diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ nên phạm vi bị ảnh hưởng lớn hơn khảo sát trước đó. Đáng nói hơn là, việc kiến nghị, đề nghị diễn ra theo kiểu “a dua phong trào”, tụ tập thành nhóm ở nơi công cộng... Khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh thực trạng, nắm tình hình cụ thể thì thực tế mức ảnh hưởng khi mưa bão xảy ra có lớn hơn các năm trước, nhưng chưa vượt ra ngoài khu vực đã được giải tỏa, đền bù hỗ trợ; vẫn đảm bảo an toàn công trình và dân sinh. Quần chúng nhân dân nơi xảy ra vụ việc có không ít ý kiến đánh giá rằng, đây là hiện tượng muốn nhân thể có công trình, dự án rồi kiến nghị quá lên để thêm quyền lợi. Trong số những người tham gia, cổ xúy cho việc này có cả cán bộ đoàn thể, đảng viên...

 Câu chuyện ở xã X. cho chúng ta thấy rằng, nhận thức, ý thức vì cộng đồng, quyền lợi tập thể của nhiều người dân chưa cao. Bà con chưa thấy được rằng, công trình xây dựng là từ ngân sách Nhà nước, Nhân dân và để phục vụ nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Công trình chỉ có thể xây dựng được nhanh, hiệu quả khi có sự chung sức, đồng lòng sẻ chia của nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng dự án...

Trong số những biểu hiệu của suy thoái đạo đức lối sống được chỉ ra tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể... Với những trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham gia, cổ xúy cho hành động kiến nghị, đề nghị, đòi hỏi quyền lợi không đúng thực tế; thực hiện ý kiến, kiến nghị không đúng quy định, gây phức tạp tình hình... cần xem xét kỹ về nhận thức chính trị, có hướng giáo dục, xử lý kịp thời. Bởi vì, cán bộ, đảng viên là tấm gương, là “người dẫn đường”. Sẽ là nghiêm trọng, khi họ nêu gương xấu ở cơ sở, làm cho quần chúng nhân dân hiểu không đúng, không đầy đủ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhận thức kém, dẫn đến cổ xúy cho những hành động, tư tưởng sai trái; là kẽ hở cho các phần tử tiêu cực, phản động lợi dụng thực hiện ý đồ xấu; vin vào việc nhỏ, sơ suất nhỏ để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Mai Thủy
Bình luận

Tin khác

Back To Top