Ngày làm việc thứ 2, phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2)

15:40 - Thứ Sáu, 17/06/2022 Lượt xem: 4684 In bài viết

ĐBP - Mở đầu ngày làm việc thứ hai (17/6), dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 thảo luận về Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh (lần 2). Ghi nhận sự cố gắng của cơ quan chuyên môn, tuy nhiên Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ một số nội dung trong tờ trình chưa thể hiện rõ được cơ chế lồng ghép. Do vậy Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xác định rõ cơ chế, tỷ lệ vốn lồng ghép, nguyên tắc lồng ghép, nội dung lồng ghép. Xác định lại phạm vi điều chỉnh của quy chế, xác định rõ vốn đóng góp của người dân, thông qua các hình thức như ngày công lao động, hiến đất... để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện nội dung trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung tại phiên họp.

Thống nhất nội dung Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Điện Biên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch chuẩn bị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của Đề án, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đề nghị Sở Văn hóa hoàn thiện Đề án, bổ sung theo hướng tập trung phát triển, đào tạo, tuyển chọn vận động viên có thành tích cao, ưu tiên đào tạo 5 môn thể thao tỉnh nhà có lợi thế: Cầu lông, điền kinh, Karate, Taekwondo và Pencak Silat. Về kinh phí, thống nhất với Sở Tài chính đề xuất quy mô Đề án phù hợp với kinh phí dự kiến được cấp. Sở Văn hóa sớm hoàn thiện nội dung để UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề xem xét.

Liên quan đến Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh: Nội dung này Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật. Dự án đều là những dự án triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó một số dự án trọng điểm, cấp bách. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện nội dung gửi về UBND tỉnh ngày 20/6/2022.

Đối với Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan dự thảo tiếp thu ý kiến đại biểu để đảm bảo thống nhất đồng bộ, dự án đầu tư trên địa bàn huyện nào thì đẩy mạnh phân cấp tại huyện đó. Đối với vốn sự nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách, vốn sự nghiệp phân cấp cho các ngành cấp tỉnh thực hiện theo quy định về cấp ngân sách, kế hoạch trung hạn trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Để đảm bảo đầy đủ nội dung, cơ sở pháp lý trước khi trình HĐND tỉnh thông qua Tờ trình ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên (lần 2) do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung.

Về việc ban hành Nghị quyết đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mường Lay, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, tên đã đặt nằm trong ngân hàng tên đường, phố được UBND tỉnh ban hành; UBND tỉnh đồng tình với đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sở cần làm rõ hơn và lý giải việc chọn tên đường, ý nghĩa của việc đặt tên các tuyến đường, hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp tới.

Ngoài 9 nội dung thảo luận trực tiếp, 7 nội dung tờ trình, báo cáo còn lại UBND tỉnh gửi tài liệu xin ý kiến của các đại biểu.

Tin, ảnh: Tú Trinh
Bình luận

Tin khác

Back To Top