Kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát năm 2021

09:19 - Thứ Hai, 20/06/2022 Lượt xem: 3293 In bài viết

(Tiếp theo kỳ trước)

5. Đối với kiến nghị theo Báo cáo số 59/BC-BDT ngày 30/11/2021 về “Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

Đối với các kiến nghị: (1) Đề nghị Chính phủ nâng định mức thăm hỏi người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán, tết của các dân tộc thiểu số lên 1.000.000 đồng/người/lần (2) Đề nghị Chính phủ nâng định mức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người có uy tín gặp khó khăn lên 1.000.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện.

UBND tỉnh đã kiến nghị với Ủy ban Dân tộc tại các báo cáo số: 143/BC UBND ngày 1/9/2021 báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2021; 339/BC UBND ngày 26/10/2021 báo cáo thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bình chọn, công nhận người có uy tín, chế độ, chính sách và vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top