Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

08:11 - Thứ Tư, 29/06/2022 Lượt xem: 3401 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, huyện Mường Nhé luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, từ đó đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện. Qua đó, nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về PCTN, lãng phí được nâng lên, tạo bước chuyển biến rõ rệt; các vụ việc tiêu cực, lãng phí được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định, tạo niềm tin của Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là một trong những giải pháp PCTN. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác đấu tranh PCTN, hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Mường Nhé đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN từ trong nội bộ và rộng rãi đến quần chúng nhân dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Mường Nhé đã tổ chức 32 buổi tuyên truyền về công tác PCTN, với gần 1.500 lượt người tham dự. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, huyện Mường Nhé tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công khai, minh bạch trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phòng ngừa tham nhũng. Như công khai về tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai; công khai mua sắm vật tư, tài sản, văn phòng phẩm... Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ; công khai chế độ, định mức đến từng cán bộ, công chức. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm, từng bước nâng cao và có tác dụng răn đe, giáo dục, mang tính phòng ngừa chung, được cán bộ, công chức, viên chức và người dân đồng tình ủng hộ.

Cùng với đó, huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 9 công chức kế toán theo quy định. Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt; đến nay có 21/21 cơ quan, đơn vị thuộc huyện, 24/35 đơn vị trường học và 4/11 xã thực hiện trả lương qua tài khoản. Công tác kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập hàng năm được thực hiện theo đúng quy định. Có 203/203 người thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập đã thực hiện và 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai kê khai tài sản. Bên cạnh đó, huyện Mường Nhé chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng; phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Nhờ đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện công tác PCTN đã được nâng lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện đối với công tác PCTN được triển khai kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được triển khai sâu rộng. Trong nhiều năm qua, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng; việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra hành chính về việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính, ngân sách tại 11 đơn vị thì có 5 đơn vị sai phạm về kinh tế, với tổng số tiền hơn 74,4 triệu đồng. Qua đó, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 49,1 triệu đồng và kiểm điểm điểm 9 cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Bên cạnh đó, công tác PCTN còn một số tồn tại cần khắc phục như: Chưa thực hiện công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách huyện và thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trên cổng thông tin điện tử của huyện; chưa thực hiện việc công khai tài sản công theo mẫu biểu quy định; một số đơn vị xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công chưa cụ thể theo quy định; tổ chức thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa triệt để; hiện tại còn tồn đọng số tiền xử lý theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức chưa đầy đủ...

Theo ông Cà Văn Lả, Chánh Thanh tra huyện Mường Nhé cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN, như: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thu nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân trong công tác PCTN, tiêu cực.

Bên cạnh đó, huyện Mường Nhé chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư theo quy định, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung chủ yếu các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng, lãng phí cao, như: Đất đai, tài chính, ngân sách… Phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân trong việc phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí để chủ động có biện pháp ngăn chặn và khắc phục kịp thời.

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top