Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng

13:55 - Thứ Tư, 29/06/2022 Lượt xem: 5048 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (29/6), đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tính đến cuối tháng 6/2022, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại 17,5 triệu USD từ Quỹ Đối tác Giáo dục toàn cầu GPE và khoản vay tối thiểu 150 triệu USD từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng thế giới theo hình thức tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu.  Các địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín, tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán cho 29.420 người có uy tín; tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm và mở 30 lớp tập huấn, cung cấp thông tin cho khoảng 2.200 người có uy tín...

Về thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đặc thù của địa phương, 6 tháng đầu năm có 19 tỉnh có chính sách đặc thù, tổng số 55 chính sách. Chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: Đầu tư phát triển hạ tầng tại các thôn, bản khó khăn; phát triển sản xuất nông nghiệp; bảo hiểm y tế; hỗ trợ học tập cho học sinh DTTS...

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2022, UBDT đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc. Tiếp tục rà soát các chính sách dân tộc, chính sách thực hiện tại vùng DTTS&MN liên quan tới đồng bào DTTS. Đề xuất tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các chính sách (văn bản) không còn phù hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách trong giai đoạn 2021 - 2025...

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị: Cơ quan làm công tác dân tộc các cấp tập trung quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, các bộ, ban, ngành liên quan đến chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Nắm chắc tình hình bà con nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người đồng bào dân tộc thiểu số và những vấn đề phát sinh đột xuất tại địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, xử lý, đảm bảo an dân. Quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy theo các đề án, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, sớm kiện toàn bộ máy cả về số lượng, cả về cơ cấu tổ chức gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top