Điện Biên Đông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

08:29 - Thứ Sáu, 01/07/2022 Lượt xem: 3834 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thời gian qua, Huyện ủy Điện Biên Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ huyện Điện Biên Đông hiện có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó 17 đảng bộ, 33 chi bộ cơ sở) với tổng số hơn 3.600 đảng viên. Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cùng với việc kiện toàn về tổ chức, hoạt động của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, huyện Điện Biên Đông đã chủ động ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hướng dẫn và đôn đốc cấp ủy, UBKT cấp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Huyện cũng luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, hàng năm huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp; chỉ đạo UBKT Huyện ủy sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như tài chính, đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí… Từ năm 2021 đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 20 tổ chức đảng, đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chỉ ra khuyết điểm, vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời thi hành kỷ luật 73 đảng viên (khiển trách 62 trường hợp, cảnh cáo 5 trường hợp và khai trừ 6 trường hợp). Đảng viên bị thi hành kỷ luật chủ yếu là do để con tảo hôn, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, một số trường hợp do thiếu trung thực trong kê khai lý lịch và vi phạm pháp luật.

UBKT các cấp huyện Điện Biên Đông đã thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên đối với cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý theo quy định; tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Từ năm 2021 đến nay, UBKT Huyện ủy đã thực hiện giám sát chuyên đề với 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Hiện đơn vị đang thực hiện giám sát chuyên đề với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên (xã Mường Luân và Chiềng Sơ) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy cũng quan tâm làm tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 10 đơn tố cáo, kiến nghị, khiếu nại và đã giải quyết được 5 đơn, các đơn còn lại đang xem xét giải quyết.

Ông Vàng A Chua, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Điện Biên Đông khẳng định: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua, Đảng bộ huyện đã đạt nhiều kết quả rõ nét. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đã từng bước được nâng cao; qua kiểm tra đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm, xử lý nghiêm các vi phạm. Nhờ đó, đã kịp thời giáo dục, ngăn ngừa sai phạm, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top