Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6

12:10 - Thứ Sáu, 01/07/2022 Lượt xem: 4455 In bài viết

ĐBP - Ngày 1/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6 (lần 2), thống nhất một số nội dung điều chỉnh bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu thống nhất các nội dung tại phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất Chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XV sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 7 - 8/7. Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022… Thường trực HĐND tỉnh trình 3 tờ trình và dự thảo nghị quyết; UBND tỉnh trình 19 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận và thông qua 22 nghị quyết. Trên cơ sở dự kiến chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trình bày ngắn gọn, tóm tắt những nội dung chính của các báo cáo, tờ trình để đảm bảo thời gian, hoàn thành 100% nội dung chương trình kỳ họp; bổ sung nội dung báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo quy định của pháp luật; tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh theo kế hoạch. Hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, nội dung giám sát trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được quan tâm thực hiện. 6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh và kỳ họp chuyên đề để giải quyết công việc phát sinh; tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát giữa 2 kỳ họp và lịch tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

 Thường trực HĐND tỉnh thống nhất thông qua Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; dự thảo báo cáo giám sát kết quả thực hiện nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2021; dự thảo báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ V, HĐND tỉnh khóa XV và dự thảo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top