Phấn đấu cuối năm 2022 hoàn thành di chuyển thao trường huấn luyện đến địa điểm mới

14:32 - Thứ Bảy, 02/07/2022 Lượt xem: 4930 In bài viết

ĐBP - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc sáng nay (ngày 2/7) với huyện Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình thao trường khu vực hướng tây Quân khu II. Trước khi làm việc với huyện, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa địa điểm xây dựng thao trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô kiểm tra thực địa địa điểm xây dựng thao trường khu vực hướng tây Quân khu II.

Theo báo cáo của UBND huyện Điện Biên, tổng diện tích dự kiến cần giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND, ngày 6/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng thao trường khu vực hướng tây Quân khu II là 215,05ha. Trong đó, UBND huyện Điện Biên đã nhận được hồ sơ đo đạc quy chủ với diện tích 46,83ha nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Còn 168,22ha hiện nay chưa có hồ sơ đo đạc quy chủ. Đến nay, UBND huyện Điện Biên đã ban hành 103 quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án của 101 hộ gia đình, cá nhân và UBND 2 xã: Noong Luống và Thanh Yên với tổng diện tích thu hồi 38,393ha. Đồng thời, UBND huyện Điện Biên đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án với tổng số tiền trên 86,122 tỷ đồng, trong đó: Kinh phí chi trả cho các hộ gia đình là trên 81,247 tỷ đồng và kinh phí tổ chức thực hiện 4,874 tỷ đồng.

Hiện tại có 21 trường hợp có đơn xin giao đất làm nhà ở đủ điều kiện để xét giao đất tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. Trong đó: 12 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư và 9 trường hợp đủ điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – đơn vị chủ đầu tư dự án đã hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với diện tích 69,86ha rừng. Hiện nay, hồ sơ, thủ tục chuyển đổi đang được các bộ, ngành Trung ương thẩm định.

UBND huyện Điện Biên đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt bổ sung diện tích thực hiện dự án trong kế hoạch sử dụng đất với diện tích 215ha. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét bố trí kinh phí để chi trả tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã phê duyệt với tổng số tiền trên 86,122 tỷ đồng; hoàn thiện hồ sơ đo đạc quy chủ đối với các phần diện tích đất còn lại là 168,22ha trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án và bàn giao cho UBND huyện Điện Biên để thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng vị trí hoàn trả mặt bằng khu tái định cư của dự án để có cơ sở thu hồi đất với diện tích 7.200m2 đất ở nông thôn tại xã Noong Luống và Thanh Yên bố trí giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân.

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành của tỉnh phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô kết luận buổi làm việc với UBND huyện Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô yêu cầu UBND huyện Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, chậm nhất đến cuối năm 2022 hoàn thành việc di chuyển thao trường huấn luyện đến địa điểm mới và bàn giao mặt bằng thao trường huấn luyện cũ cho tỉnh để thực hiện quản lý và sử dụng theo quy hoạch đã phê duyệt. UBND huyện Điện Biên tiếp tục xây dựng, lập phương án để bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên diện tích còn lại khoảng 10ha; thống nhất phê duyệt, bổ sung nội dung xây dựng điểm tái định cư nằm trong phương án giải phóng mặt bằng để giải quyết nhu cầu đất ở cho các hộ dân và giao UBND huyện tổ chức thực hiện khu tái định cư.

Đối với 100ha rừng trong tổng diện tích 215,05ha, UBND huyện Điện Biên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hoàn tất các thủ tục giao lại cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và bảo vệ. Đối với diện tích gần 70ha rừng đang thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải trình các nội dung liên quan để khẩn trương hoàn tất thủ tục trình Chính phủ phê duyệt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với trách nhiệm là đơn vị chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Điện Biên trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tiếp tục hoàn thiện công tác đo đạc, quy chủ đối với diện tích còn lại;  chủ động xây dựng kế hoạch di chuyển cụ thể để khi bàn giao mặt bằng vùng lõi là phải triển khai ngay việc xây dựng, di chuyển thao trường về địa điểm mới. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đảm bảo tiến độ dự án.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top