Thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV

19:52 - Thứ Bảy, 02/07/2022 Lượt xem: 4242 In bài viết

ĐBP - Ngày 2/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Lỳ Thị Phương Diện, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận cuộc họp.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các báo cáo về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024; kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy hoạch định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ Quy hoạch chung TP. Điện Biên Phủ đến năm 2045; kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của HĐND tỉnh về quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự họp đã tham gia ý kiến làm rõ một số nội dung về: Việc thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2030 còn chậm; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp (35,8%), tiến độ giải ngân kế hoạch vốn chưa gắn với tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình phát huy hiệu quả nguồn vốn. Tình trạng lợi dụng mạng viễn thông, mạng xã hội để lừa đảo; cho vay tín dụng đen, đe dọa, gây phiền nhiễu có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp, khó lường gây tâm lý bất ổn, bức xúc trong một bộ phận nhân dân. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đạt thấp so với cùng kỳ năm 2021 như: Số người tham gia bảo hiểm y tế giảm 1.702 người (giảm 0,3%), tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt thấp (39,3%); thu từ tiền sử dụng đất ước thực hiện 6 tháng đầu năm tuy tăng so với cùng kỳ song chỉ đạt 9,8% HĐND tỉnh giao; các dự án quá hạn, nguyên nhân và lý do chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự án…

Tin, ảnh: Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top