Chỉ rõ tồn tại, hạn chế để có giải pháp hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (*)

17:46 - Thứ Ba, 05/07/2022 Lượt xem: 4685 In bài viết

(Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng)

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hiền

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10, để thảo luận, cho ý kiến vào 04 nội dung thuộc thẩm quyền: (1)- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; (2)- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2022; (3)- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh ủy. (4)- Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

…Tôi xin lưu ý một số vấn đề trọng tâm của kỳ họp, để các đồng chí tập trung thảo luận, quyết định:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, tỉnh đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất tham vọng trong năm 2022 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế tối thiểu 10%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.326 tỷ đồng (cao hơn 1,5 lần so với năm 2021)... Để thực hiện được các mục tiêu này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu của năm 2022.

Trong 06 tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong Quý I, thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn kéo dài trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2022; giá cả hàng hóa tăng đột biến, đặc biệt là giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng, giá vật tư nông nghiệp, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song, với quyết tâm chính trị cao, cùng với những giải pháp chỉ đạo, điều hành toàn diện, quyết liệt, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 6 tháng đầu năm 2022, nổi bật là: (1)- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 8,81% (đứng thứ 3/14 tỉnh khu vực  trung du miền núi phía Bắc);

(2)- Hoạt động du lịch phục hồi tích cực, gắn với việc tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, quan trọng, như: Lễ hội Hoa Ban năm 2022, Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ…;

(3)- Hoạt động thu hút xúc tiến đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến khảo sát và đầu tư tại tỉnh. Các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt;

(4)- Các mặt văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân và hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo thông qua Chương trình “Mái ấm nghĩa tình” từ nguồn vốn xã hội hóa;

(5)- Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, sớm khôi phục và đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới;

(6)- Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tiếp tục kiểm soát, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới, nhất là đường biên, mốc giới giáp Trung Quốc.

(7)- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng;

(8)- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là chỉ tiêu về: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới…. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm, dự án thu hút đầu tư, dự án phát triển đô thị chậm so với kế hoạch đề ra, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư… Một số loại hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng có việc còn chậm…

Những hạn chế này đã ảnh hưởng lớn đến bức tranh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 06 tháng vừa qua.

Dự báo trong 06 tháng cuối năm 2022, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, lạm phát tăng cao, nguy cơ suy thoái kinh tế, bùng phát dịch Covid-19 vẫn còn thường trực, sẽ gây áp lực lớn đến tăng trưởng kinh tế của cả nước nói chung và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Điện Biên nói riêng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, nhất là các mục tiêu về: tăng trưởng kinh tế (tối thiểu 10%), giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội, lao động và việc làm,…

Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, tập trung đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2022; chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, dự báo tình hình có thể xảy ra trong thời gian tới để có giải pháp phù hợp ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

2. Về sơ kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Việc thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong 06 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, nhằm kịp thời nhắc nhở, phòng ngừa từ xa, từ đầu, hạn chế vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tính “răn đe”.

Tuy nhiên, thực tế tình hình thực hiện có thể thấy: vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cấp cơ sở, các Ban xây dựng Đảng cấp huyện và tương đương chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của một số cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện còn chậm, nội dung chưa toàn diện. Công tác tự phê bình và phê bình của một số tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên chưa nghiêm ….

Tại hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, trao đổi, thảo luận, đánh giá sâu sắc, đúng mức những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 dự kiến làm việc trong một ngày, với nhiều nội dung quan trọng. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện các dự thảo báo cáo với chất lượng cao nhất.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Bình luận

Tin khác

Back To Top