Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

18:41 - Thứ Ba, 05/07/2022 Lượt xem: 4663 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 5/7, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận 4 nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh ủy; Báo cáo số 133-BC/BCS, ngày 23/6/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (sau đây gọi là Báo cáo số 133); Báo cáo số 132-BC/BCS, ngày 20/6/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “Dự báo 6 tháng cuối năm 2022 còn nhiều khó khăn. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, nhất là các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo, an sinh xã hội, lao động và việc làm; các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận, tập trung đánh giá đúng, khách quan, toàn diện, chỉ rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, dự báo tình hình có thể xảy ra trong thời gian tới để có giải pháp phù hợp, ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã đặt ra”.

Trong Báo cáo 133, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng ước đạt 6.194,77 tỷ đồng, tăng 8,81%, đứng thứ 3 trong 14 tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc; sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển khá ổn định; du lịch có dấu hiệu phục hồi tích cực; hoạt động thu hút xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực (nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn khảo sát, lập đề xuất quy hoạch các khu đô thị, sản phẩm du lịch, vui chơi giải trí, trồng mắc ca...); thực hiện kịp thời chính sách an sinh xã hội, huy động, kêu gọi được 151.960 triệu đồng xây trường, xóa nhà tạm cho hộ nghèo... Báo cáo cũng đánh giá thẳng thắn các tồn tại, hạn chế, từ đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cho từng lĩnh vực, vấn đề.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo, đồng thời trao đổi, giải trình, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp cho 6 tháng cuối năm: Đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất; các sở ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, định giá tài sản trên đất để đẩy nhanh trồng cây mắc ca; nghiên cứu chính sách phù hợp cho cán bộ thôn, bản chưa có phụ cấp; các huyện tập trung nghiên cứu rà soát trồng rừng, kiến nghị, tổng hợp để triển khai, giải ngân; chủ động phương án sản xuất bền vững trên đất dốc, phát huy giá trị quỹ đất, tạo cơ hội thu hút các nhà đầu tư nông nghiệp; quy hoạch sắp xếp dân cư các khu vực ở quá xa trung tâm, đầu tư không hiệu quả... Các ý kiến được tiếp thu, nghiên cứu, xem xét bổ sung vào các nhóm giải pháp trình HĐND tỉnh.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; các đại biểu nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc, thảo luận các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách, giải pháp chi ngân sách, đặc biệt thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và chi giải ngân vốn đầu tư công...

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top