Khắc phục tồn tại, nỗ lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2022

14:35 - Thứ Tư, 06/07/2022 Lượt xem: 5355 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khi kết luận Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, diễn ra sáng ngày 6/7.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận Hội nghị.

Trong buổi làm việc sáng nay, Hội nghị xem xét 2 nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh ủy; báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy, nêu rõ kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đồng thời gợi mở cho các đại biểu thảo luận đi sâu vào các vấn đề cấp thiết. Trên cơ sở đó, các đại biểu trao đổi, đề cập nhiều đến việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đề xuất giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu trồng mắc ca theo nghị quyết, kế hoạch (kế hoạch phối hợp giữa nhà đầu tư và địa phương; tuyên truyền cho người dân hiểu hiệu quả kinh tế của cây mắc ca...); rà soát các khu vực đất đấu giá, những dự án khả thi để đẩy nhanh triển khai hoặc không khả thi để sử dụng mục đích khác, thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp; phân cấp giao vốn đầu tư theo nhóm dự án; vai trò, trách nhiệm của các luật sư là đảng viên trên địa bàn trong tuyên truyền người dân tuân thủ pháp luật, tư vấn pháp luật, giải quyết các vấn đề tranh chấp...; công tác lãnh, chỉ đạo các xã, huyện tuyên truyền vận động nhân dân bài trừ tảo hôn; tuyên truyền và thực hiện nhất quán khi triển khai các công trình, dự án trên địa bàn...

Trong công tác cán bộ, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, một số đại biểu nêu ra: Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua; đề xuất các huyện tổ chức thí điểm thi các chức danh cấp phòng, quản lý đơn vị; kiện toàn cán bộ, sắp xếp, bố trí điều động, luân chuyển cán bộ bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình nhưng phải đặt ra quy định vì yêu cầu nhiệm vụ công tác; quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới đến cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên; rà soát, phân cấp quản lý cán bộ khối chính quyền, quản lý Nhà nước...

Đối với báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, các đại biểu đánh giá cơ bản được thực hiện tốt nhưng vẫn còn những hạn chế, cần thẳng thắn nhìn nhận, sửa đổi. Theo đó: Các cuộc kiểm tra, giám sát xác định đối tượng, phạm vi tốt nhưng chất lượng chưa sâu, để đối tượng được kiểm tra, giám sát tâm phục khẩu phục; việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra có chỗ chưa nghiêm, chưa rõ nét; cần tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát, kiến nghị xem xét kiểm điểm, xử lý cá nhân sau kết luận kiểm tra một cách nghiêm túc, kịp thời, đúng mức; cần khẩn trương, quan tâm kiện toàn ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp, để thực hiện tốt chủ trương mới, khó của Trung ương về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng...

Đại biểu tham gia thảo luận liên quan đến các báo cáo tại hội nghị.

Sau 2 buổi làm việc (5 - 6/7), Hội nghị đã nhận được 20 lượt ý kiến, đề xuất tâm huyết, giá trị trên nhiều lĩnh vực liên quan đến các nội dung mà Hội nghị bàn thảo. Những ý kiến này được tiếp thu để xem xét bổ sung, hoàn thiện các báo cáo. Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tuy nhiên cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành lưu tâm những tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục, sửa đổi, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Đồng chí đề nghị cá nhân các đồng chí ủy viên, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm đã đề ra, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt tối thiểu 10%; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, đường cao tốc Sơn La - Điện Biên. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và giai đoạn đến năm 2025; tăng cường xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh, tiềm năng của tỉnh; các cấp, ngành, địa phương có trách nhiệm đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư để các dự án sớm đi vào vận hành, hoạt động, đem lại hiệu quả cho tỉnh, cho nhân dân. Triển khai quyết liệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó quan tâm các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin...

Cùng với đó tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kịp thời, ứng phó hiệu quả trong trường hợp dịch bùng phát trở lại, vận động người dân tiêm chủng đầy đủ. Huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cấp ủy, chính quyền địa phương giao chỉ tiêu cụ thể cho tập thể, cấp ủy hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, phân công, phân nhiệm gắn với giải pháp thiết thực. Khẩn trương kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra, cán bộ quản lý theo đúng nghị quyết đại hội đề ra; tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2022 của Tỉnh ủy, thành lập các đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ quan các địa phương trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay...

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top