Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

14:36 - Thứ Ba, 04/07/2023 Lượt xem: 3230 In bài viết

Tại Nhà Quốc hội, chiều 3-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội để cho ý kiến về một số nội dung lớn của dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; bộ trưởng các bộ: Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan hữu quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính nói chung, trong đó có cấp huyện, cấp xã là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vừa qua, Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 9-11-2022 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã tiếp tục nhấn mạnh nội dung này.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Bộ Chính trị đã có rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TƯ và ban hành Kết luận số 48-KL/TƯ về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong đó, giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; kịp thời xem xét, ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các địa phương theo đề nghị của Chính phủ và giám sát việc thực hiện.

Tại buổi làm việc, Đảng đoàn Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo và thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung lớn của dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung lớn như về các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp và trường hợp không bắt buộc thực hiện sắp xếp; về nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính sau sắp xếp; trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính; áp dụng chế độ chính sách đặc thù; kinh phí phục vụ sắp xếp…

Trước đó, tại phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến bước đầu về định hướng xây dựng dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trình Ban Cán sự đảng Chính phủ thông qua trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top