Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chị Hạng Thị Sú học và làm theo Bác

07:06 - Thứ Tư, 26/01/2022 Lượt xem: 15386 In bài viết

ĐBP - Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh ta đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến trong học và làm theo lời Bác. Chị Hạng Thị Sú, dân tộc Mông, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa như một bông hoa tỏa sáng giữa bản làng trên cao nguyên đá về “Học tập và làm theo lời Bác” vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hạng Thị Sú, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong học và làm theo Bác.

Xã Xá Nhè có 12 chi hội phụ nữ với 1.061 hội viên. Để thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chị đã luôn suy nghĩ học tập và làm theo Bác không phải là một cái gì đó cao xa, mà phải từ chính mình và vận động chị em học tập và làm theo Bác từ những việc giản dị nhất trong cuộc sống hàng ngày. Do đó với cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị đã vận động hội viên, tuỳ điều kiện hoàn cảnh của mình để đăng ký phần việc theo cách riêng của mình  và có những hành động cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo Bác.

Từ những suy nghĩ giản dị đó, chị luôn chủ động, tích cực và động viên chị em dân tộc thiểu số trong xã học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các nhiệm vụ, phong trào hành động, các đề án của Hội tới cán bộ, hội viên phụ nữ. Trọng tâm là vận động hội viên, phụ nữ sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; sống có kỷ cương, kỷ luật, tình thương và trách nhiệm, nêu cao tinh thần nghiên cứu, học hỏi để những người phụ nữ dân tộc Mông nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xóa đói nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường

Trong các hoạt động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chị Sú đã cụ thể hóa các tiêu chí, các hoạt động phù hợp với từng đối tượng hội viên, phụ nữ trong xã. Như phong trào “Mỗi hộ gia đình hội viên nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất phụ nữ: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... Vận động chị em tham gia hoạt động tiết kiệm với 378 thành viên tham gia, trong năm số tiền tiết kiệm được hơn 180.000.000đồng, đã giúp đỡ 175 hội viên, phụ nữ vay số tiền trên phát triển kinh tế gia đình, số tiền tuy nhỏ nhưng đã phần nào giúp chị em hội viên ổn định cuộc sống. Ngoài ra chị còn tuyên truyền, vận động chị em tích cực trồng rau xanh bán ra thị trường, giúp chị em thêm nguồn thu ổn định cuộc sống. Vận động chị em tham gia đóng góp ngày công để đổ tuyến đường bê tông với tổng số công 400 ngày công làm đường.

Tuyên truyền vận động chị em tham gia chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện sử dụng các biện pháp tránh thai và phổ biến pháp lệnh dân số cho trên 1.050 lượt hội viên, phụ nữ tham gia học tập. Trong những năm qua đã vận động chị em thực hiện tốt 3 không: “Không tảo hôn - Không xâm hại trẻ - Không bạo lực gia đình”, duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình điểm về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn”, Câu lạc bộ “Tư vấn tiền hôn nhân”; tuyên truyền “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” với 60 thành viên. Phát hiện và nhân rộng được 21 tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trong thực hiện hoạt động công tác Hội gắn với Chỉ thị 05-CT/TW tại địa phương về học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống và nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Gần đây, trước những diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid-19 chị Sú đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Chương trình vùng, Trạm y tế xã trực tiếp đi các thôn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả đã có trên 1.000 hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia nghe, tổ chức may khẩu trang phát cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo trên địa bàn xã 255 cái khẩu trang.

Là Chủ tịch hội phụ nữ năng động, sáng tạo chị Hạng Thị Sú góp phần vào công tác xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn như Xá Nhè. Với những thành tích đạt được trong công tác hội và phong trào thi đua, chị đã được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBND các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhân dịp sơ kết 5 năm (tháng 5-2021) triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chị Hạng Thị Sú vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Bài, ảnh: Khánh Toàn (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Bình luận
Back To Top