Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác

Cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu

06:52 - Thứ Bảy, 25/02/2023 Lượt xem: 17248 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, các hội viên đã thực hiện tốt 5 tiêu chí chuẩn mực đạo đức cựu chiến binh Việt Nam “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - kỷ cương - trách nhiệm”, trở thành những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi theo...

Cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông vận động người dân bản Phì Nhừ B tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức rõ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, hội viên; chủ động gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua của Hội. Nêu cao tinh thần, ý chí quyết tâm của người lính cụ Hồ, các cựu chiến binh hăng hái tham gia phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi nhằm góp sức vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hiện toàn tỉnh có 24 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 9 hợp tác xã, hơn 800 trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ; 100% huyện, thị, thành phố đều có các mô hình kinh tế sản xuất kinh doanh giỏi cho hiệu quả kinh tế cao. Đến cuối năm 2022, hội viên cựu chiến binh nghèo chỉ còn hơn 2.630 hộ (chiếm 14,2%), cận nghèo còn 1.507 hộ (chiếm 8,1%), số hộ khá, giàu hơn 8.300 hộ (chiếm 45%). Trong năm đã có hàng nghìn hội viên được giúp đỡ vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán; 6 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 240 triệu đồng; hàng trăm hội viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi tặng quà...

Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Phát huy vai trò gương mẫu của cựu chiến binh, cán bộ, hội viên trong tỉnh đã đi đầu trong việc chung tay hưởng ứng phong trào “Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm tại khu dân cư... Nhiều hoạt động cụ thể đã được cựu chiến binh triển khai thực hiện như hiến đất, góp công, góp sức làm đường giao thông, nhà văn hóa; vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, của địa phương; tham gia các tổ hòa giải, tổ tự quản... Điển hình phải kể đến cựu chiến binh Lò Văn Bun, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Năm 2021, nơi gia đình ông sinh sống nằm trong Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, ông đã gương mẫu chấp hành việc di dời để bàn giao mặt bằng, đồng thời cùng với tổ công tác thành phố đến từng hộ để tuyên truyền, vận động người dân hiểu và cùng thực hiện. Đại diện cho người dân, ông cũng bám sát việc đo đạc tại các gia đình của tổ kiểm đếm để đảm bảo quyền lợi của nhân dân mà bản thân không đòi hỏi quyền lợi phụ cấp. Nhờ đó, sau khi vận động và đền bù cho các hộ dân, chỉ trong 8 ngày đêm đã tháo dỡ hết các nhà trong cụm dân cư, bàn giao mặt bằng cho thành phố đúng thời hạn. Vì vậy, cựu chiến binh Lò Văn Bun đã được nhiều cấp chính quyền ghi nhận, khen thưởng.

Đẩy mạnh học và làm theo Bác, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Trong năm, các cấp Hội đã chủ động phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên và nhân dân; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền củng cố xây dựng cơ sở chính trị, nhất là ở các xã vùng cao, vùng biên giới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, các dấu hiệu vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, hội viên. Đồng thời, phối hợp với đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 11 lớp tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho hơn 2.000 lượt cán bộ, học sinh, sinh viên, chiến sĩ Trung đoàn 82 và cán bộ đoàn các đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước, củng cố lòng yêu nước, sống có lý tưởng, có ích cho gia đình và xã hội.

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều phong trào, hoạt động được triển khai thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia, tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh. Kết quả trên đã khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu của cựu chiến binh. Ghi nhận thành tích của Hội, vừa qua Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho Hội Cựu chiến binh tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đức Linh
Bình luận
Back To Top